Спечелете VIP пропуски за Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour


Краен срок - 16 септември 2018

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola и Coca-Cola Zero в опаковки от 500 ml. с промоционални кодове под капачките.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

    VIP пропуск за концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour за градовете: Пловдив, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас и Банско.

Наградата е няма търговска стойност и паричен еквивалент. 

Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 35 – по 5 backstage пропуска за всеки един от градовете, които са общо 7.

Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката ще откриете уникален код за регистрация във Viber бот-а на Coca-Cola Bulgaria, който може да бъде регистриран в платформата. Всеки уникален код участва за backstage достъп до концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Всеки участник има право да спечели само един backstage достъп за определен град, но може да регистрира неограничено количество кодове.

За да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да е e потребител на (да следва) автоматизирана софтуерна система - чат бот на Coca-Cola Bulgaria в платформата Viber. Регистрация на уникален код може да бъде направена чрез бутон в десния ъгъл на бота, след чието натискане автоматично отвежда към поле за регистрация. След регистрацията на кода, всеки участващ трябва да избере града на концерта, който иска да посети. След като е избрал съответния град от концерта, потребителят има право да участва в томболата само за съответния град. Томболата с регистрираните кодове за спечелване на награда за съответния град ще се проведе  2 работни дни преди събитието в съответния град, като на същия ден печелившите ще получат известие чрез дигитален билет, изпратен чрез бота на Coca-Cola Bulgaria. Всеки победител ще получи индивидуален билет с уникален код, който след това ще трябва да представи директно от Viber бота чрез смартфона си на организаторите на Pop-up магазина на мястото на събитието. Без показване на дигиталния билет, печелившият няма да бъде допуснат в бекстейджа на концерта. Освен показване на билета е нужна и верификация на самоличността на печелившия чрез съответните документи: лична карта или друг документ за удостоверяване на самолисчността по Закона за българските лични документи.

Билетът важи само и единствено за печелившия и не може да бъде използван от други лица.

Регистрация е безплатна и:

    изисква регистрация на код
    не изисква попълване на лични данни
    не изисква създаване на индивидуален профил на потребителя
    при регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за промоцията, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията, споменати по-горе на промоцията.

Колкото повече регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда.. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене, тоест съответен град. Един Участник може да спечели не повече от една награда за всяко теглене, съответно за всеки отделен град.

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове във Viber, стартира на 29.05.2018 г. и продължава до 13.09.2018 г. до 11:00 ч. преди обяд (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията във Viber са, както следва:

Първият период започва да тече от вторник, 29.05.2018 до сряда 05.06.2018, 11:00 ч. преди обяд. За град Пловдив, Съответно първото теглене на награди е на 05.06.2018 –сряда– 2 работни дни преди съответния концерт. Следващите периоди са:

От 29.05.2018г. до 19.06.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Велико Търново

От 29.05.2018г. до 06.07.2018 до 11:00 ч. преди обяд – град Русе

От 29.05.2018г. до 09.07.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Варна

От 29.05.2018г. до 12.07.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Бургас

От 29.05.2018г. до 30.08.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град Банско

От 29.05.2018г. до 13.09.2018 до 11:00 ч. преди обяд, - град София

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 05.06.2018, 19.06.2018, 06.07.2018 , 09.07.2018, 12.07.2018 , 30.08.2017 и последно теглене на 13.09.2018.

Участници в томбола за този награден фонд могат да бъдат само граждани на Република България; участникът трябва да регистрира минимум един код преди посочения по-горе период на теглене, за да участва в жребия за билет за достъп до backstage-a на някой от концертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Ако печелившият е между 14 г. и 18 г., то той/ тя трябва да носи попълнена декларация по образец или бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Победителите ще бъдат обявявани веднага в деня на теглене на жребия с изпращане на дигитален билет в платформата Viber. Дигиталният билет важи за 1 човек и не може да бъде преотстъпван.  Във всеки град ще има по 5-ма печеливши. Съответно общият брой на билетите е 35.

Всеки участник може да спечели максимум по 1 билет за всеки жребий, тоест град.

За да бъде допуснат за участие за спечелване на backstage пропуск за конецертите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира код от капачка на участваща опаковка, описана в Част 6 от настоящите правила, в платформата Viber.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат уведомявани в платформата Viber в деня на изтегляне на жребия чрез съобщение и изпращане на дигитален билет. Получаването е лично.

Дигиталният билет с уникален код трябва да бъде представен директно от Viber бота чрез смартфона на печелившия на организаторите на Pop-up магазина на мястото на събитието. Без показване на дигиталния билет, печелившият няма да бъде допуснат в бекстейджа на концерта. Освен показване на билета е нужна и верификация на самоличността на печелившия чрез съответните документи: лична карта или друг документ за удостоверяване на самолисчността по Закона за българските лични документи.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара