Спечелете климатик Daikin Stylish split unit


Краен срок - 31 май 2018

Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице , което в периода на участие изпълни евнодременно всички условия за участие, както следва:

1. Отговорил е на въпросите в конкурса и е попълнил коректно формата, достъпна на уеб адрес: www.daikin-stylish.bg

Участието в тази кампания не е обвързано с покупка.

Наградата в играта е Daikin Stylish air-conditioning split unit (FTXA-RXA), с включена инсталация. Победителят може да избере между три цвята – бяло, сребристо, черно дърво.

Всеки участник, който напълно отговаря на изискванията на т. 4 и 5 по-горе, ще има право да участва в томболата за наградата, посочена в т. 6 и ще бъде обявен от Daikin Airconditioning Central Europe след края на кампанията.

Победителите ще бъдат уведомени на предоставения от тях имейл в рамките на максимум 20 календарни дни, след официалния край на кампанията, като всеки спечелил ще бъде помолен да посочи адрес за доставка и инсталиране на наградата и телефонен номер.

Всеки спечелил трябва да отговори в рамките на период, не по-дълъг от 10 календарни дни след получаване на съобщението. Ако участникът не отговори, както е посочено по-горе, губи правото си да получи награда. В този случай ще бъде изтеглен нов печеливш участник.

В рамките на 14 календарни дни, упълномощен инсталатор на DAIKIN ще се свърже с победителя, за да насрочи посещение на място, при което ще бъдат уточнени цвета и размера на устройството. Победителят може свободно да избере цвета, но монтажникът трябва да вземе решение за размера (капацитета) на устройството в зависимост от помещението, където наградата ще бъде инсталирана. Окончателното решение ще бъде отразено в протокол, подписан от двете страни.

Времето за доставка на устройството зависи от избрания цвят и размер (капацитет). Разходите за доставка и монтаж са за сметка на Организатора.

Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола, която ще се проведе между 1.06.2018 и 8.06.2018 г., в която участват всички участници, които отговарят на условията, посочени в т. 4 и 5 от тези правила, с автоматизиран софтуер. Наградата от томболата ще бъде изтеглена от представител на организатора. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип с автоматичен софтуер, като всички участници имат равни възможности да спечелят.

Спечелилият участник не може да иска замяна на наградата с паричната й стойност или с друг продукт на ДАЙКИН.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара