Спечелете 40 раници и 280 кутии с вафли от Морени


Краен срок - 30 май 2018

Механизъм на промоцията /играта/:

Стъпка 1: Влез www.moreni.bg. Започни своята игра като избереш иконка. Трябва да минеш през лабиринта, събирайки нужния брой фъстъци/точки по пътя към изхода, като използваш стрелките „ляво”, „дясно“, „нагоре“, „надолу“ за 60 сек.

Стъпка 2: Събери необходимия брой точки за всеки един период от играта (посочени в Стъпка 3 по-долу) и се регистрирай за участие като въведеш име, фамилия, имейл и телефонен номер в прозореца за попълване на данни.

Стъпка 3: Разбери дали си един от печелившите, които ще бъдат уведомени лично с имейл съобщение за спечелването на наградата.

Всеки ден в периода на играта (общо 28 дни) участниците ще имат възможността да се включат в Играта, достъпна на www.moreni.bg.

В първия период (от 03.05 до 09.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 5 точки за време от 60 секунди.

Във втория период (от 10.05 до 16.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 8 точки за време от 60 секунди.

В третия период на активността (от 17.05 до 23.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 10 точки за време от 60 секунди.

В четвъртия период на активността (от 24.05 до 30.05.2018 г.) участниците трябва да съберат 12 точки за време от 60 секунди.

Всеки участник има неограничен брой опити да се включи в играта. Всеки успешен опит, при който участник е събрал необходимия брой точки в съответния ден и попълвайки формата за регистрация, увеличава шанса за спечелване в дневните тегления.

Всеки участник, изиграл успешно минимум три пъти Играта, в три различни дни за всеки отделен период и направил успешна регистрация, участва в тегленето на седмични награди.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.

Дневни награди:
10 БРОЯ кутии Морени 36г. НА ДЕН (общо 280 бр. за периода на Играта). Всяка кутия Морени съдържа 30 броя вафли от по 36 г.

Тегленето на дневните награди ще се извършва до 72 часа след края на всеки ден от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите на дневни награди ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.moreni.bg в рамките на 72 часа след края на всеки ден от периода на Играта.

Седмични награди:
10 БРОЯ раници Морени НА СЕДМИЦА (общо 40 бр. за периода на играта).

Тегленето на седмичните награди ще се извършва до 72 часа след края на съответния период от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите на седмичните награди ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.moreni.bg в рамките на 72 часа след края на всеки съответен период на Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер в присъствието на 3-членна комисия.

Един участник може да спечели само по една награда от вид.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара