Спечелете кафемашина Brasilia Major Futuro Espresso


Краен срок - 3 май 2018

В Кампанията участват всички физически лица, които са попълнили нужните полета с контакти, са отговорили на серия от фиксирани въпроси и са се съгласили с настоящите общи условия в уеб-платформата на Кампанията – www.kаfenemechta.bg, чрез регистрационната форма;

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

Наградите в Кампанията ще бъдат следните:

1. предоставяне на мобилно кафене-каравана при следните условия:

3-членно жури на Организатора избира на 03.05.2018 г. 5 участника, на база на представените резюмета от всички участници;

Мобилно кафене-каравана се предоставя на фиксирана локация в града на съответния избран участник, определена от Организатора, за 5 дни в периода 16.05.2018г – 17.06.2018г. В тези 5 дни, победителя присъства, представлява и управлява мобилното кафе-каравана и задачата му е да управлява кафето като собствено като се обучи как се управлява собствен бизнес.

Победителите ще имат на разположение по един екип от трима сервитьори и помощници за управление на кафенето. Длъжни са да спазват и да отговаря на законоустановените изисквания за лица, упражняващи дейността, свързана с настоящата Кампания и да има издадена здравна книжка.

Всеки победител ще има на разположение сумата от 300 (триста) лева, с които да декорира кафенето по свой вкус. Задължение на Организатора е да закупи съответното оборудване за декорирането на кафенето-каравна в срок до 1 ден преди началото на съответния 5-дневен срок по т.6.1.1.2.

Организаторът се задължава да брандира кафенето-каравана с името на съответния победител - табела с името на кафенето, както и да изготви голямо и малки менюта, дрехи и престилки за него и персонала.

Продуктите на Якобс, които ще се продават в кафенето и продажните цени на различните видове кафе, безалкохолни, вода, кроасани, брускети, мъфини и др. се определят от Организатора и не подлежат на промяна.  

Победителят, чрез екипа по т.6.1.1.3, е длъжен да издава касов бон за всяка продажба и да пуска отчет на касовия апарат в края на всеки от петте дни - от сряда до неделя, 5 дни, от 9:00 ч. сутринта до 19:00 ч. вечерта, както и да спазва законоустановените изисквания по трудовото законодателство.

Пълната печалба от продажбата на кафе продукти  и нетната печалба (продажна цена минус цена за доставка) за всички останали продукти за 5-те дни се предоставя на съответния победител.

Победителите се задължават да преминат обучителен ден в гр.София, в седмицата 7.05 -11.05.2018г., в ден уточнен от Организатора, на който да подпишат договор и да им бъде представена Кампанията. Разноските на победителите за транспорт до гр.София се заплащат изцяло от Организатора.

Голяма награда - професионална кафемашина Brasilia Major Futuro Espresso, която ще бъде предоставена на един от петимата победители по т.6.1.1.1 след обявяване на победителя на 20.06.2018г. Победителят за голямата награда се определя въз основа на направен най-голям оборот от продажби по време на 5те дни.

Голямата награда се получава срещу представен документ за самоличност.

Победителят няма право да получи паричната равностойност на голямата награда.

Имената на участниците, спечелили някоя от наградите на Кампанията, ще бъдат обявени в уеб-платформата www.kаfenemechta.bg.

ОРГАНИЗАТОРЪТ се свързва с лицето победител на посочения от него при регистрацията телефон и договарят деня, мястото и часа за явяването му в офиса на ОРГАНИЗАТОРА за получаване на наградата.

В случай, че със спечелилия наградата Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, организаторът може да прецени да предостави наградата на друг участник или да не предостави наградата.

При получаване на наградата Организаторът има право да изисква предоставянето на документ за самоличност, с цел доказване на възраст, имена и адрес на регистрация.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара