Спечелете пазаруване от Hippoland до 2000 лв. и много награди от Бен 10


Краен срок - 15 април 2018

Участниците могат да участват като: а) действат съгласно настоящите Условия и б) дадат информацията, която се изисква на уебсайта, а именно: валидни потребителско име за вписване и имейл адрес, или валидни потребителско име на родител/законен настойник за вписване и имейл адрес, в случай че валидното записване за участие е направено от непълнолетно лице и телефонен номер за контакт във връзка получаване на евентуално присъдената награда, и в) отговаряйки на следните въпроси (“Отговори”):
1. “Кой от извънземните на Бен 10 забеляза днес по Cartoon Network?”
2. „Моля, дай отговор на въпроса „Кой е любимият ти извънземен от „Бен 10“?“.

Жури от двама (2) представители на Turner („Журито”), ще избере в срок до един (1) ден след крайната дата („Денят на избора”) един (1) голям победител („Победител”) и шест (6) подгласници на големия победител (всеки поотделно наричан „подгласник“) сред всички валидни записвания за участие в състезанието, съгласно записаното в параграф 13 по-горе („Валидни записвания”), отговорите на които най-много се доближават до критериите при избора (“Критерии при избора”).

Критериите при избора на победителя са съвкупност от: а) подаден правилен отговор на въпроса, упоменат в пар. 13 (i) по-горе; б) демонстрирано най-пълно познание на Cartoon Network; и в) най-оригиналния даден отговор (оригинална композиция, писмени умения и стил;)

Всички участниците имат право на повече от едно записвания за участие в Състезанието, което значи, че всеки участник може да опита, или успешно да извърши повече от едно записвания за участие в Състезанието.

Големият победител ще спечели („основна награда“):
* един (1) брой: Таратайката на Бен 10;
* един (1) часовник „Омнитрикс делукс“ от „Бен 10“;
* едно (1) Омни-изстрелващо устройство от „Бен 10“;
* осем (8) фигурки за игра от „Бен 10“, които ще бъдат определени по усмотрение на Turner;
* едно (1) пълнене на пазарска количка в рамките на две (2) минути в един от магазините на Hippoland на територията на България („магазин „Hippoland““), който ще бъде определен по усмотрение на Turner, на дата и по време, определено от Turner по тяхно собствено усмотрение. С цел избягване на недоразумения, общата сума на стоките, побрани в пазарската количка от главния победител не може да надхвърля сумата от (1000.00 евро) хиляда евро (или:
равностойността им - хиляда деветстотин петдесет и пет лева (1955.00 лв)). Транспортът до и от магазина „Hippoland“ ще бъде за сметка на големия победител.

Всеки подгласник ще спечели следното (“други награди”):
* една (1) фигурка от „Бен 10“, определена по усмотрение на Turner; и
* един часовник „Омнитрикс делукс“ от „Бен 10“.

Преди да бъде обявен за Победител и да получи Наградата, всеки носител на награда трябва:
1. да предостави доказателство за възраст, местоживеене и самоличност, които могат да включват, но не се ограничават до копие на доказателство за мястото на пребиваване, паспорт или подобен официален документ за самоличност, преди да получат своята Награда,

Победителят ще бъде уведомен с ел. писмо до имейл адреса, предоставен при записването за участие в Състезанието, в рамките на десет (10) дни от Деня на избора. („Уведомление“).

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара