Спечелете 5 смартфона iPhone 8 Plus и 10 безплатни абонамента от A1


Краен срок - 24 юли 2018

Превърни необичайно желание в необикновена реалност.

Покрай Световното първенство по футбол май всеки иска бира, която се изстудява сама. Звучи добре, нали?

Докато си мечтаем за това, участвай в играта Необикновения договор – твоят шанс да спечелиш безплатна едногодишна услуга и смартфон от А1, в комбинация с нещо необикновено, по твой избор. Защото с А1 можеш да правиш повече от всякога.

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие посети интернет страницата на провеждане на Кампанията, посочена в т. 1.2. от настоящите Правила, отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, попълни регистрационната форма и приеме настоящите Правила.

В случай, че е настоящ клиент на някаква услуга на А1, Участник може да е само потребител, който няма непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които ползва, не е спрян през периода на Кампанията и към момента на получаване на наградата.

Участник в Кампанията може да бъде всеки, който се съгласи да участва в нея, като потвърди съгласието си на http://www.extraordinarycontract.bg/.

За да участва в Кампанията, Участникът е необходимо да избере една услуга и един смартфон от посочените на сайта на Кампанията или с други думи да избере една от следните възможности за услуга: Безкрайни минути и мегабайти, Мтел Smart Home пакет, TV пакет с 210+ канала, домашен интернет на максимална скорост; както и един от двата избора за смартфон, а именно: Samsung Galaxy S9+ или iPhone 8 Plus. След това участникът трябва да посочи какво друго би искал към своя „Необикновен договор“ в рамките на 70 символа, включително интервалите.

За да участва в тегленето за тази награда, Участникът трябва да се регистрира, като попълни регистрационната форма. По време на регистрацията Участникът оставя  своите имена, имейл адрес и телефон, за да може да участва в теглене за съответната награда. Данните са необходими, за да може Организаторът да се свърже с победителите след края на Кампанията, ако са спечелили.

Участникът има право да избере услуга, смартфон и да се регистрира в Кампанията неограничен брой пъти, но само първата регистрация може да участва в тегленето за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Кампанията, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

Регистрацията за участие и самото участие в Кампанията, както и спечелването и получаването на награди от Кампанията, не е обвързано с, и няма за цел да увеличи покупките на продуктите на Организатора от Участниците/ печелившите. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт/и на Организатора.

В тегленето на наградите няма да бъдат включени потребители, които не са споделили автоматично генерираната визия в социалните мрежи Facebook или Twitter или условието описано в подточка 7. от точка 4.1.3.1.

Всеки участник може да спечели само една награда, която включва една услуга и един смартфон.

Наградите в Кампанията, които ще бъдат спечелени от участниците в Кампанията, са:

    10 броя услуги с безплатен годишен абонамент, като могат да се избира от следните услуги: абонамент за план А1 ТВ Премиум; абонамент за домашен интернет на максимална скорост, спрямо техническата възможност на Организатора в населеното място, където живее печелившият Участник и съответно, където трябва да се инсталира услугата; абонамент за план A1 One Unlimited 5XL; безплатен годишен абонамент за услугата Мтел Smart Home с план Smart Home Пакет Comfort. 5 броя смартфони Samsung Galaxy S9+.

5 броя смартфони iPhone 8 Plus.

    Всеки потребител може да посочи едно допълнително желания към своя „Необикновен договор“. Организаторът ще изпълни специалните желания на двама от печелившите Участници, доколкото това е възможно.
    Двамата печеливши Участници, чиито необикновени желания ще бъдат изпълнени, ще бъдат изтеглени отново чрез жребий.
    Допълнителното желание може да е абстрактно и да не позволява да се изпълни от Организатора по конкретния начин, по който е описан от Участникът. Организаторът ще изпълни необикновените желания на двама от печелившите Участници по възможно най-добрия и целесъобразен за Кампанията начин.

Конкретните пакети на фиксираните услуги, А1 ТВ Премиум в пакет с безплатен едногодишен абонамент за домашен интернет на максимална скорост, ще бъдат уточнени след определянето на печелившия Участник и неговото местожителство, където трябва да се инсталират услугите.

Организаторът се задължава да инсталира и предоставя описаните услуги в точка 5.1. за своя сметка в рамките на една календарна година от инсталирането или предоставянето на услугите.

През периода на Кампанията ще се извърши едно теглене: на 24.07.2018 година.

Печелившите участници са 10 /десет/ на брой, които се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След определяне на печелившия участник се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници за всеки един от 10-те печеливши участника. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.

След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка служител на А1 уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номера, който Участникът е посочил в регистрационната форма, в срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившия Участник. В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно реда за получаване на наградата, в това число за магазина на А1, в който може да получи наградата си – да попълни нужните документи, за да започне да ползва своята услуга и за да получи спечеления смартфон.

Спечелете СЕГА

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара