Спечелете 60 куфара от бонбонки M&Ms


Краен срок - 29 октомври 2017

Играта се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Кауфланд.

Продукти, участващи в играта – M&M’s Шоколад 90гр., M&M’s Фъстък 90гр., M&M’s Криспи 77гр.

Механизъм на играта:

Стъпка 1: Купи 2 бр. M&M’s Шоколад 90гр., M&M’s Фъстък 90гр. или М&M‘s Криспи 77гр. или комбинация по избор.

Стъпка 2: Регистрирай буква “M” на латиница и номера и часа на касовия бон на www.promomars.bg или чрез sms на кратък номер 19353.

ПРИМЕР: М928383930 13:15 (без интервал между буквата на латиница и номера на касовия бон).

* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Мтел и VIVACOM и 0.29 лв. с включен ДДС за абонати на Telenor.

Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, без значение дали чрез SMS или чрез сайта, всеки участник получава потвърдителен SMS. При регистрация чрез сайта потребителят трябва да въведе две имена, имейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта. Организаторът не носи отговорност за грешно въведен мобилен телефонен номер.

Всеки участник в настоящата игра има право да участва за спечелването на един от 60 бр. Куфари M&M’s.

Тегленето на наградите ще се извърши на 31.10.2017г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав представители на доставчика на телекомуникационните услуги Тера Комюникейшънс АД.

Печелившите участници, регистрирали кодoвете си със SMS или уеб регистрация на интернет адрес www.promomars.bg, ще бъдат известени чрез обратен SMS от кратък номер 19353.

Печелившите участници трябва да се обадят на телефон 02 419 12 20 / 0898 150 520 (по тарифен план) в 3-дневен срок, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаването й. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи игри на Организатора и няма да бъдат раздавани на резервни печеливши.

С един SMS или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от касов бон. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие. Всеки регистриран номер на касов бон се натрупва в активите на участника и той участва в тегленето на наградите със съответния брой регистрации на касови бонове като по този начин увеличава шанса си за успех. Един участник не може да спечели повече от една награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили Куфар M&M's. В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще се свърже с печелившите участници, за да уточни датата и часa за доставка с тях. Наградите се доставят на посочените от печелившите адреси само веднъж в деня и часа, уговорен съгласно предходното изречение. При отсъствие на печелившите участници в предварително уговорения час, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи рекламни кампании на Организатора. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра между куриера и получателя на наградата. Единият протокол се предоставя на спечелилия участник.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставен на куриера касов бон, с който е направена регистрацията в играта! Награда може да бъде получена и от пълномощник след представяне на изрично писмено пълномощно. Организаторът няма да връчва награди на участници, които не представят касовия бон, с който е направена печелившата регистрация в играта!

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара