Спечелете 100 ранички Панда от Marti's Heaven


Краен срок - 26 ноември 2017

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт/продукти с марката Златна Добруджа, предлагани от Организатора. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и само в магазинната мрежа на "ЦБА" АД. Отворена е за участие на всички пълнолетни дееспособни физически или юридически лица, закупили продукти на Златна Добруджа в промоционалния период и можещи да удостоверят това с касов бон.

За да участва в играта, участникът трябва да закупи продукт или продукти Златна Добруджа по избор на стойност най-малко 3лв. с ДДС в периода от 26.10.2017г.до 26.11.2017г. Номерът на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се въведе във формата за регистрация на уебсайта на магазини СВА www.cbabg.com, заедно с имена, адрес на магазина, от който е пазарувал, имейл и телефон на участника.

С регистрацията си участникът дава съгласие Организаторът да публикува името му на адрес www.cbabg.com в случай, че бъде изтеглен като печеливш. Участникът е длъжен да съхранява касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора направената покупка и правото му на участие. Продукти, участващи в промоцията: Крекери и шоко топчета с марка Златна Добруджа, на Савимекс

Купи продукт или продукти Златна Добруджа по избор на обща стойност минимум 3лв с ДДС. Влез на www.cbabg.com и въведи във формата за регистрация уникалния номер на касовия бон, номер на каса, дата на касов бон заедно с имената, адрес на магазина, от който си пазарувал, имейла и телефона си. Запази касовия бон от покупката до приключване на играта/получаване на наградата, за да удостовериш направената покупка, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени до 5 работни дни след приключване срока на промоцията/играта. Имената им ще бъдат обявени на адрес www.cbabg.com Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, изпълнили условието за покупка на продукт или продукти с марка Златна Добруджа с минимална стойност 3лв. с ДДС в периода на промоцията. 

Всеки печеливш получава 1 брой от следните награди: 100 бр. Ръчно изработени раници от Marti's Heaven

Всички награди ще бъдат получени на адреса на магазина от верига СВА, в който е направена покупката на продукт с минимална стойност 3лв.с ДДС и който е посочен от участника при регистрация в играта. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност.

Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.cbabg.com Организаторът се задължава в срок до 5 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нов печеливш измежду участниците. 

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара