Спечелете кафемашина и вечеря за двама


Краен срок - 7 ноември 2017

ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Довършете римата: Хапва ти се нещо вкусно, сготвено да е изкусно...
Тагнете към коментара си името на ваш приятел и може да спечелите една от нашите награди:

1. Италианска кафемашина
2. Вечеря в заведението на стойност 100 лв
3. Вечеря в заведението на стойност 50 лв.

Имената на късметлиите ще бъдат изтеглени на произволен принцип на 8 ноември. Следете нашата Facebook страница.

За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт или услуга, предлагани от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившия Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара