Спечелете телевизор, игрова конзола и мобилен телефон


Краен срок - 10 ноември 2017

Гледай ЗАБРАВЕНА по AXN, отговори правилно на въпроса и участваш в томбола за три страхотни награди телевизор Sony,  конзола Sony PS 4 и мобилен телефон Sony.

Играта се провежда на сайта на VIVACOM, секция VIVACLUB, http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub, меню Играй и спечели.

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което отговаря на условията за участие в програмата за лоялни клиенти на VIVACOM - VIVAClub преди 10.11.2017 г.

Регистрирането за участие в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

Клиенти на VIVACOM, които нямат карта VIVAClub могат да проверят дали отговарят на условията за участие в програмата за лоялни клиенти на VIVACOM и да заявят своята безплатна карта на номер (087) 123, за да се включат в играта.

Участниците се регистрират в играта като отговорят правилно на зададения въпрос на сайта. Въпросът има три възможни отговора, като само един от тях е верен.

При даване на верен отговор участниците задължително трябва да въведат име и фамилия, валиден e-mail адрес, телефонен номер за контакт и номер на валидна карта за лоялен клиент VIVAClub.

Право да участват в играта „Играй и спечели с VIVACOM и AXN “ имат само участници, въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на VIVACOM, която е издадена на тяхно име.

Всеки участник може да се регистрира максимум веднъж в периода на регистрация за участие.
    
    Награди
    - 1 /един/ брой мобилен телефон SONY; •
    - 1 /един/ брой игрова конзола PlayStation 4; •
    - 1 /един/ брой телевизор TV SONY;
    
От общата база данни с регистрирани за участие потребители, които са въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на VIVACOM, която е издадена на тяхно име и са отговорили правилно на зададения в играта въпрос, ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши, чрез специализиран софтуер на случаен принцип.

Печелившите ще бъдат обявени на корпоративния сайт на http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub/ на 17.11.2017 г.

Представител на Организатора ще се свърже с всеки спечелил чрез телефонно обаждане (клиентът трябва да остави актуален телефонен номер за връзка), за да го уведоми за наградата и за начина за получаване на наградата. Връзката с всеки печеливш участник ще става до 5 работни дни след обявяване на печелившите.

След обаждането от Организатора всеки от печелившите участници трябва в срок от 14 дни да изпрати на e-mail адреса: tvgame@vivacom.bg своя адрес за доставка на наградата. В случай, че някой участник не го направи, то съответната награда остава неспечелена.

Организаторът проверява валидността на картите за лоялен клиент на VIVACOM, посочени от победителите. В случай, че номерата не са от базата с номера на валидни карти за лоялни клиенти на VIVACOM и не отговарят на името на участника, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара