Спечелете уникален скутер Vespa

Краен срок - 31 май 2015

В играта могат да участват само дееспособни лица, навършили 18 години, които са се регистрирали с две имена, телефонен номер и e-mail адрес в приложението " J&B Modern Classics " и са гласували за песен в играта и са приели условията на Facebook приложението. Участието в играта не изисква покупка.

Участниците трябва да посетят Facebook приложението на Facebook страницата на Играта и да гласуват чрез харесване под формата на „like” за любимия си ретро хит.

Всички участници, които са изпълнили условията посочени в т.2. ще участват в жребий за наградата – скутер VESPA. Победителят ще бъде изтеглен в присъствието на нотариус на 01.06.2015 г. В присъствието на нотариус на 01.06.2015 г. ще бъде изтеглен и „резервен“ победител, който ще получи наградата, в случай, че първоначално изтегленият победител откаже да получи наградата, съответно не потвърди желанието си за нейното получаване в срок до 07.06.2015 г. или не осъществи контакт с Организаторите чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 07.06.2015 г.

Всеки от участниците, които са обявени за печеливши от настоящите Общи условия („Победители”) има право да получи спечелената награда.

    Наградата за победителя в играта е – скутер VESPA.

Победителят се уведомява с e-mail веднага след като бъде изтеглен , като същият е длъжен да посочи адрес чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail, на който да му бъде доставена наградата. Ако победителят не бъде намерен на адрес за доставка следва да поеме разноските около повторното изпращане на наградата в срок от един месец. Победителят ще бъде изтеглен в присъствието на нотариус на 01.06.2015 г. и ще се свържем с него на 02.06.2015г.

Победителят трябва да потвърди желанието си да получи наградата до 07.06.2015г. в рамките на деня. Ако победителят откаже да приеме наградата, съответно не потвърди желанието си за нейното получаване в срок до 07.06.2015 г. или не осъществи контакт с Организаторите чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 07.06.2015 г. наградата ще спечели вторият, резервен победител. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след потвърждаване на победителя.

За печеливш се счита Участникът, чиито две имена, електронна поща и мобилен номер (избираемо), съответстват на тези, с които Организаторът е осъществил контакт.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара