Спечелете мобилен телефон Samsung GALAXY S6, 32GB


Краен срок - 26 април 2015

Участващите продукти са всички книги, предлагани чрез електронния магазин www.emag.bg. Те ще бъдат продавани до изчерпване на наличните количества, както на физически, така и на юридически лица.


Кампанията се провежда единствено за продукти от категория „Книги“.

За да участва в Кампанията за спечелване на награда, всяко заинтересовано физическо или юридическо лице трябва да закупи от онлайн платформата www.emag.bg, в периода на Кампанията продукт(и) от категория „Книги“ на стойност от минимум 20 лв. (с ДДС). В кампанията ще участват и поръчки, които съдържат продукти, чиято стойностт поотделно е по-малко от 20 лв., но общата им стойност в една поръчка е равна или надвишава тази сума. В кампанията ще участват всяка една поръчка на дадено лице, която отговаря на условията на настоящия правилник.
4.2. В случай, че една фактурирана поръчка съдържа продукти от категория „Книги“ на стойност по-голяма от 20 лв., независимо от размера й, участникът ще бъде автоматично записан в кампанията, само веднъж, въз основа на номера на фактурата.

В Кампанията не участват непотвърдените поръчки, отказаните поръчки, както и фактурираните, но анулирани (върнати) поръчки, тъй като условието за участие в Кампанията е покупката на един/няколко продукта от категория „Книги“ на минимална стойност от 20 (двадесет) лв. с включено ДДС в рамките на една поръчка.

Всички лица, които направят покупки на книга(-и) в периода на Кампанията минимум на горепосочената сума, са автоматично включени като участници в Кампанията. В случай, че клиентът не желае да участва, той трябва да заяви това като изпрати имейл до Организатора на електронната поща, отбелязана в www.emag.bg.

Един от потребителите, чиято поръчка отговаря на горепосочените критерии ще спечели награда, представляваща мобилен телефон Samsung GALAXY S6, 32GB, с цвят в зависимост от наличните количества.

Спечелилият наградата ще бъде определен чрез жребий, през платформата https://randomwinners.com/ на 12 май 2015г.

В тегленото няма да участват лица, които са се възползвали от правото си да върнат купената книга(и) и с това анулират поръчката си или намаляват нейната стойност под 20 лв.

Организаторът ще се свърже с печелившия чрез имейл или по телефона, използвайки данните за връзка, предоставени от него на акаунта, с който е учатвал в Кампанията, в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. В случай, че печелившият не може да бъде открит или не потвърди чрез имейл желанието си да получи наградата в рамките на 2 (два) дни от момента на уведомяването му (включително от момента на получаването на съответен и-мейл), че е станал печеливш, както и в случай, че откаже наградата, Организаторът ще определи друг печеливш след като обяви това на www.emag.bg.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара