Спечелете Maxi Micro Orange тротинетка и всяка седмица 4 комплекта настолни игри

Краен срок - 22 март 2015

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да премине през следните стъпки:

(i) Да даде предложение за име на кученцето на Хербитусин Първа помощ;

(ii) След което да се регистрира в сайта на Играта, като посочи име и фамилия, телефон (мобилен или стационарен) и имейл адрес;

С даването на предложение на име всеки отделен участник декларира и гарантира, че то няма да съдържа: неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави.

Всеки, който желае да участва в Играта, има право само на едно участие, от един имейл адрес, за целия период на Играта. Регистрации, в които съвпадат вече регистрирани име, фамилия и подаден мобилен или стационарен телефон не дават право на допълнителни участия.

Наградите в Играта са два вида:

(i) Седмични награди – общо 24 бр. комплект с 4 вида настолни игри (шах, домино, шашки и микадо). За всяка от шестте седмици на Играта ще бъдат раздавани по 4 малки награди.

(ii) Голяма награда – 1 бр. тротинетка Maxi Micro Orange.

Наградите в Играта ще бъдат раздавани на следния принцип:

Малките награди ще бъдат раздавани на седмична база. Наградите за дадена седмица от промоцията ще се теглят измежду валидно регистрираните участници, дали предложения
за име в рамките на тази седмица. Наградите за предходна седмица ще се теглят всеки понеделник от следващата седмица (с изключение на тегленето за седмица 23 февруари –
1 март, което ще бъде на 4 март) чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Седмиците, за които ще се теглят малките награди и дните на съответните томболи, са,
както следва:
a. 9 – 15 февруари 2015 г. / теглене на 16 февруари /;
b. 16-22 февруари 2015 г. / теглене на 23 февруари /;
c. 23 февруари – 1 март 2015 г. / теглене на 4 март /;
d. 2 – 8 март 2015 г. / теглене на 9 март /;
e. 9 – 15 март 2015 г. / теглене на 16 март /;
f. 16 - 22 март 2015 г. / теглене на 23 март /.

Голямата награда ще бъде избрана от жури на Възложителя на Играта и Организатора на
Играта в срок до 5 дни след приключването на Играта измежду всички валидни съгласно
настоящите Официални Правила предложения за име. В случай че избраното име е предложено от повече от един участник, победителят ще бъде избран на лотариен
принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Печелившите участници в Играта ще бъдат уведомени до три дни след всяко теглене (за седмичните награди ) и до три дни след вземане на решение от журито (за голямата награда). Организаторът на Играта ще се свърже с тях по телефон или имейл и ще ги помоли за адрес, на който да им бъде изпратена съответната награда.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в
рамките на Република България, най-късно до 10 дни след уведомлението им от Организатора на Играта и след като той получи необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара