Спечелете 6 броя Мултикукър Тефал RK302E31

Краен срок - 5 март 2015

Теглене на наградите: Изборът на победителите ще се извърши на 16.03.2015 г пред отворена аудитория

Начин на провеждане на играта: За участие в играта е необходимо да купите продукти с търговска марка МАГГИ на минимална стойност 3 лв с ДДС, да напишете трите си имена и телефон за контакт на гърба на касовия бон и да го пуснете в специалната кутия.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Награди: 6 броя Мултикукър Тефал RK302E31

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на CBA – www.cbabg.com

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара