Спечелете 3 ваучера по 500 лв. от Техномаркет и два бонус пакета от ЧЕЗ

Краен срок - 26 януари 2015

Инициативата се организира и провежда само на територията на Република България. В Инициативата може да вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, на възраст над 18 години, което е настоящ клиент на ЧЕЗ. В Инициативата не могат да участват лица, които не са клиенти на ЧЕЗ.

За да се включи в Инициативата, всяко физическо лице, което отговаря на условията, трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу, след влизане на страницата на Инициативата:

1. Ако клиентът използва услугата Електронна фактура е необходимо да влезе директно в профила си чрез имейла, регистриран за услугата, след което да покани свои приятели, които да се регистрират за електронна фактура, чрез уникалния персонален линк, който ще получи. Всяка нова регистрация от негов приятел му носи допълнителен билет в лотарията за награди.

2. Ако клиентът не е регистриран за услугата електронна фактура, следва да попълни формата на страницата като попълни коректно клиентски номер, оторизационен код, имейл, телефон, имена.

Всеки новорегистрирал се клиент за електронна фактура автоматично участва в томболата за спечелване на една от наградите.

Всеки, вече регистриран потребител за електронна фактура, следва да покани поне един приятел, който да заяви електронна фактура. Участникът получава допълнителен билет за томболата за всеки следващ регистриран негов поканен приятел.

Клиентът следва да избере кауза, за която да дари своята минута доброволчески труд, която ЧЕЗ ще изпълни от негово име.

Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия могат да спечелят награда след края на Периода на Инициативата, като наградените се избират на лотариен принцип.

Наградите са следните:

3 бр. ваучери, всеки на стойност 500 лв., за покупка на стоки от„Техномаркет“. Ваучерите са валидни във всички търговски обекти на Техномаркет до една година след издаването им.

20 бр. бонус пакети от 50 kWh. Всеки участник, спечелил безплатни 50 kWh получава печалбата си под формата на „надвнесена сума“ по своята клиентска партида в ЧЕЗ, и количеството спечелени киловати се изваждат от следващата сметка за електроенергия на съответния клиентски номер. Левовата равностойност на спечелените киловатчаси не може да бъде изплащана в брой или по сметка на клиента.

Всеки Участник, който е изпълнил условията на Раздел II по-горе, участва за една от наградите. Всеки Участник има право да спечели в Инициативата само веднъж.

Имената на спечелилите Участници, с които те са участвали в Инициативата, ще бъдат публикувани на интернет страницата на “Хартията може повече” в раздел “Победители”, като същите ще бъдат обявени до три работни дни след края на Инициативата.

ЧЕЗ ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез електронно съобщение, изпратено от ЧЕЗ на имейл адреса, с който съответния спечелил Участник е участвал в Инициативата, респективно предоставен от Участника в съответствие с т. 6 (втора подточка) от Общите Условия по-горе. В срок до 10 работни дни от получаване на имейла, спечелилият Участник следва да се свърже с ЧЕЗ за уточняване получаването на наградата на marketing@cez.bgили на телефон 02/ 8958 302. Спечелили Участници, които не са се свързали с ЧЕЗ за уточняване получаването на наградата, губят правото си да получат награда. При предоставяне на непълни и неточни данни, Организаторът не носи отговорност за неполучаване на спечелена награда.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара