Сподели твоят реактивен момент и може да спечелиш великолепни награди

Краен срок - 3 август 2014

За да се запишат за участие в Състезанието, участниците трябва да качат на Сайта своя снимка – фото изображение, на което изразяват своя «Момент в стил «Реактивните момичета»» и да предоставят личното си име и валиден имейл адрес.

Участници на възраст под 18 години трябва да са получили позволение от родител или настойник, преди тяхната кандидатура за участие да бъде приета. За да се увери в родителското съгласие/разрешение, Организаторът ще изпрати имейл за удостоверяване на родителя или законния настойник. Никое записване за участие в Състезанието няма да се счита за валидно докато родителят или законният настойник на кандидат-участника не одобри записването на последния чрез кликване върху удостоверителния (валидизационния) линк, предоставен в имейла за удостоверяване. Всички участници на възраст под 18 години следва винаги да са получили позволение за записване в Състезание от своя родител/законен настойник преди да пристъпят към записването си за участие.

Участниците трябва да се регистрират в Състезанието, като следват инструкциите, които са публикувани на сайта на състезанието. Всички направени и одобрени записвания за участие ще бъдат видими на Сайта до 03 август 2014 г («Крайната дата»).

Победителят в Състезанието ще бъде 1 (един). Той ще бъде избран от специално жури на Cartoon network след Крайната дата на състезанието, което ще оценява всички надлежно подадени кандидатури според оригиналността на фото кадъра и това доколко се доближава той до зададената тема – „Момент в стил „Реактивните момичета““.

Победителят ще спечели професионално заснета снимка. Всички подробности относно наградата, неупоменати по време на промоцията за Състезанието, са по усмотрение на Организатора. Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да заменя наградата
(или част от нея) с равностойна на нея или такава на по-голяма стойност.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара