Играй за 500 ваучера по 15 лв. от dm-drogeriemarkt.bg

Краен срок - 6 авгус 2014 

Включете се в томболата за 500 dm подаръчни ваучера на стойност по 15лв. Всеки клиент, пазарувал в периода 24.07 - 06.08.2014г. на стойност над 0,15лв., получава на каса талон за участие!

Участието в томболата е обвързано с покупка! В томболата могат да вземат участие всички лица, които в посочения период за провеждане на томболата са направили покупка на стойност над 0,15лв. и са се регистрирали за участие в съответния филиал, в който са направили покупката съгласно предвиденото по – долу в настоящите правила.

Наградите, които могат да спечелят участниците в томболата, са общо 500 (петстотин) dm подаръчни ваучера, като всеки един от тях е на стойност от 15,00лв. Ваучерите имат валидност до 31.01.2015г. и с тях може да се пазарува във всеки един dm магазин на територията на Република България.

Всеки клиент, който направи покупка на стойност над 0,15лв. в кой да е магазин на дм България ЕООД на територията на Република България в периода на промоцията 24.07.2014г. – 06.08.2014г., може да участва в играта за спечелване на общо 500-те подаръчни ваучера, които се разпределят между всички участници в томболата, както е описано в настоящите правила и условия.

За да вземе участие, клиентът на магазините на дм България ЕООД трябва да попълни талон за участие само на място в магазина, от който е извършена съответната покупка, като попълни в талона три имена, e-mail адрес, телефон за връзка, както и място на извършване на покупката. Талонът следва да бъде подписан от клиента. Талоните са налични на касите на всички магазини на фирмата – Организатор на територията на Република България и могат да бъдат получени от касиерите в магазините след извършване на покупка на определената стойност от 0,15лв.

Талонът за участие е валиден, ако са попълнени всички негови полета и е подписан. Всеки един клиент може да участва многократно в играта с всяка своя покупка от магазините на дм България ЕООД в периода на играта. С една покупка не може да се участва два пъти.
Талоните се пускат в специално обозначени от Организатора урни, поставени на каса на всеки един от магазините на Дружеството на територията на Република България.

Тегленето на наградите (500-те подаръчни ваучера) ще се извърши на 18.08.2014г. в Централата на дм България ЕООД в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 М, ет. 3, офис 3.1 от тричленна комисия, назначена от Организатора, в присъствието на нотариус. От участниците в томболата във всички магазини на територията на Република България се теглят общо имената на 500 печеливши участници. За тегленето на наградите се съставя протокол, подписан от членовете на комисията и съответното юридическо лице.

Спечелилите участници ще бъдат уведомени за наградата от Организаторите чрез телефонно обаждане от служител на дм България ЕООД или чрез имейл-съобщение на посочения имейл-адрес. Уведомяването ще се извършва до 10 (десет) работни дни, считано от деня на теглене на томболата. Имената на печелившите участници и града, от който са, ще бъдат обявени също така и на интернет-страницата на Организатора на 19.08.2014г., като информацията ще остане достъпна до 31.08.2014г.

Наградите могат да бъдат получени от участниците в магазина, в който е пуснат талона за участие, от 21.08.2014г. до 30.09.2014г.
При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара