Всяка седмица те очакват 50 вкусни кутии с любимия ти герой от Престиж


Краен срок - 31 юли 2014

Участвай в КОНКУРСА

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е кутия сухи пасти „СуперЧък“

Всеки понеделник и четвъртък в периода на провеждане на Играта, ще се теглят и раздават по 25 (двадесет и пет) награди, или общо 200 (двеста) награди.

Всеки понеделник и петък ще бъде обявяван въпрос, свързан с приключенията на Супер Чък.
Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да се регистрира за участие на Facebook страницата www.facebook.com/Prestige96bg. За регистрация участникът трябва да попълни следната информация: име и фамилия, имейл за връзка, както и да даде правилен отговор на загадката.

Наградите в Играта ще бъдат изтеглени, както следва:

на 07.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 03.07.2014 г. до 12.00 часа на 07.07.2014 г.;

на 10.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 07.07.2014 г. до 12.00 часа на 10.07.2014 г.;

на 14.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 10.06.2014 г. до 12.00 часа на 14.06.2014 г.;

на 17.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 14.07.2014 г. до 12.00 часа на 17.07.2014 г.;

на 21.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 17.07.2014 г. до 12.00 часа на 21.07.2014 г.;

на 24.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 21.07.2014 г. до 12.00 часа на 24.07.2014 г.;

на 28.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 24.07.2014 г. до 12.00 часа на 28.07.2014 г.;

на 31.07.2014 г. за регистриралите се участници в периода от 12.00 часа на 28.07.2014 г. до 12.00 часа на 31.07.2014 г.

Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип сред участниците в Играта чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

Печелившият участник се обявява на Facebook страницатаwww.facebook.com/Prestige96bg, както и на промоционалния таб на Играта всеки ден до 12.00 часа (българско време). Обявяването на печелившия ще се извършва чрез изписване на имената, които участниците са посочили при регистрацията.

Спечелилият Награда участник следва да изпрати потвърждение под формата на лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/Prestige96bg в срок до 5 (пет) работни дни след неговото оповестяване.

Post a Comment

По-нова По-стара