Спечели 1 000 000 Coca-Cola 500 ml подарък

Краен срок - 22 август 2014

"Участващи опаковки" са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero от 500 ml с промоционални черни капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Coca-Cola 500 ml - 1 000 000 брояПогледнете под капачката на Coca-Cola, Coca-Cola Zero 500 ml и вижте дали печелите Coca-Cola 500 ml подарък. Ако под капачката има надпис "Печелиш 500 ml Coca-Cola" печелите гореупоменатата награда. Ако има 9-цифров код, не печелите награда. 9-цифровият код може да бъде използван в дигиталната активция "Mоите SPARX" (www.mysparx.bg), съобразно правилата и условията за ползване, обвързани с "Mоите SPARX".
Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията.
Наградата "Coca-Cola 500 ml" можете да получите в избрани търговски обекти, активирани с Промоцията и обозначени със специален стикер /наградни центрове/, след предоставяне на капачка с печеливш символ. Повече информация за наградните центрове, може да се получи на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната).

Крайният срок за заявяване на наградите е 22.08.2014г.

От един награден център не могат да се предявяват наведнъж повече от 3 награди.

Капачките на участващите опаковки, които са променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара