Игра "Опознай хладилника на Бош"

Краен срок - 30 септември 2012


Наградите в играта „Опознай хладилника на Бош” са хладилник BOSCH KGE36AI40, пасатор MSM7150 и универсална резачка MMR08R1.

Всеки желаещ да участва в Играта, може да го направи на интернет адрес www.bosch-home.bg, като отговори на 4-те въпроса на играта.
След като отговори на 4-те въпроса, потребителят трябва да потвърди участието си в играта, като се регистрира. С регистрацията си потребителят се съгласява с РЕГЛАМЕНТА НА ИГРАТА и общите правила и условия, описани в него.

Регистрацията изисква въвеждането на валиден e-mail адрес на участника. Всички участници трябва да потвърдят, че предоставят валиден e-mail адрес и могат да бъдат намерени на този e-mail адрес, използван за тяхното записване.

При регистрацията участника попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи свои данни и да попълни всички задължителни полета. Данните от регистрацията ще бъдат използвани за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в играта. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

След изтичане на периода на промоцията, в 3-дневен срок обявената наградите ще бъдат изтеглена на лотариен принцип в присъствието на нотариус.

Изтеглените участници ще бъдат уведомени, че са спечелили награда по телефон и e-mail, в зависимост от попълнените при регистрацията контакти.

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Post a Comment

По-нова По-стара