Национален конкурс "Моите детски мечти"

ЦЕЛ: Да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от 5 до 18 години в следните направления:

І. Литературно творчество
Възрастови групи:
Първа група - 6 – 10 г.;
Втора група - 11 - 14 г.;
Трета група - 15 - 18 г.,

Участниците трябва да изпратят написани от тях стихотворение, разказ, есе или приказка в три екземпляра, напечатани на машина или на компютър по тематиката на конкурса – „Моите детски мечти”.

Всяка творба трябва да съдържа следната информация:
- Трите имена на автора;
- Възраст, клас;
- Училище, извънучилищно звено, школа;
- Точен адрес, пощенски код, телефон;

ІІ. Изобразително изкуство
1. Раздел - Рисунка

Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки по тематиката на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив, туш, колаж.

Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:
- Трите имена на автора;
- Възраст;
- Училище, извънучилищно звено;
- Точен адрес, пощенски код, телефон;

2. Раздел - Приложно изкуство

Учениците, индивидуално или колективно могат да участват с изработени от тях от различни материали – пластики, пана, керамика, дърворезба, обемни форми и др. Творбите трябва да бъдат придружени с информация за:
- Трите имена на автора;
- Възраст;
- Училище, извънучилищно звено, школа, клуб;
- Точен адрес, пощенски код, телефон;

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
- Първа група - от 6 до 10 г.;
- Втора група - от 11 до 14 г.;
- Трета група - от 15 до 18 г.

ІІІ. Раздел - Музикално изкуство
1. Направление - Написване на нова детска песен /забавна/ с непубликувана музика по собствен текст, не участвала в други конкурси и фестивали.
2. Направление - Написване на нова детска песен по чужд текст, не участвала в други конкурси и фестивали.
3. Направление - Написване на инструментално произведение в писмен вид /нотен материал и текста на песента/ или запис с добро техническо качество.

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
- Първа група - от 8 до 10 г.;
- Втора група - от 11 до 14 г.;
- Трета група - от 15 до 18 г.

Отличените песни и музикални произведения ще бъдат изпълнявани от съставите на НДД.

Отличените участници в трите раздела ще получат дипломи и материални награди.

За най-добро представяне във всеки раздел ще бъде връчена специална награда на името на Национален дворец на децата.

Всички творби от трите направления (литературно творчество, изобразително изкуство, и музикално изкуство) трябва да бъдат изпратени най-късно до 04.02.2012 г. на адрес:
1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 420

Конкурсните материали не се връщат и се използват за благотворителни цели.

Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 24.02.2012 г. от 11.00 ч. в Националния дворец на децата.

Награди, неполучени до три месеца след церемонията по награждаването, остават в наградния фонд на НДД.

Национален дворец на децата - тел. 920 23 17 в. /420, 408/; 929 28 95
e-mail: npc.bg@abv.bg

Краен срок - 24 февруари 2012

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара