Спечелете 100 броя одеяло за пикник Пиринско Младо Пиво

Краен срок - 14 май 2021

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: одеяло за пикник Пиринско Младо Пиво – 100 бр.  

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да посети интернет страницата на Промоцията - https://навънспиринско. bg/mladopivo и да отговори да шестте зададени въпроса в интернет страницата, да се регистрира посредством попълвайки регистрационна форма със следните данни: собствено и фамилно име, телефонен номер и имейл адрес и да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията.

Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 7 дни след обявяването на победителите в интернет страницата на Промоцията - http://навънспиринско. bg/mladopivo чрез посочване на първото им име и първата буква на фамилията им. Спечелилите одеяло  за пикник с рекламното лого на Пиринско Младо пиво участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни – име и адрес, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол при получаване на наградата си.  

Печелившите в Промоцията ще се определят посредством изтегляне на случаен принцип от всички регистрирали се участници чрез специализиран софтуер - https://www. random. org.

Обявяването на печелившите ще се извършва с публикуване на първото им име и първата буква от фамилията им в интернет страницата на Промоцията - http://навънспиринско. bg/mladopivo  на 17. 05. 2021 г. :

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара