Спечелете 20 перални със сушилня Whirlpool

Краен срок - 31 май 2021

Пролетта дойде и за да помогнем с освежаване на пролетно-летния гардероб - стартираме промоционална активност! 

💵Купи продукти Persil, Perwoll, Rex, Silan или K2r за поне 7,99 лв. в избрани обекти.
🧾Регистрирай касовата бележка на място и я пусни в урна в магазина.
🧺Участвай в томбола за 1 от 20 перални със сушилня Whirlpool.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.
Във всеки един от търговските обекти, посочени по Приложение 1, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.

В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Persil, Rex, Perwoll, Silan и K2r, описани детайлно в Приложение 2 към настоящите общи правила.

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
Общо 20 бр. пералня със сушилня Whirlpool FWDG86148B. Разпределението на наградите по търговски вериги е посочено в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

За да участва за спечелването на наградата, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност минимум 7,99 (седем лева и деветдесет и девет ст.) лв. с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 7,99 (седем лева и деветдесет и девет ст.) лв. с ДДС от участващите търговски обекти по Приложение 1, участникът може да участва в томбола за спечелване на една награда, като за тази цел участникът трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка, или неин дубликат, и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Ако желаете да запазите своята касова бележка, за да докажете покупката си при необходимост, Ви препоръчваме да участвате в играта с копие на бележката, издадено на каса.

Наградите по т. 10.1. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в присъствието на представител на Организатора в участващите търговски обекти в периода между 01.06-13.06.2021г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и три резерви измежду участниците за конкретната търговска верига. За всяка търговска верига ще бъде изтеглен броя награди, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си.

Наградите по т. 10.1. ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на Организатора

Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 7,99 (седем лева и деветдесет и девет ст.) лв. с ДДС. 16. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда по т. 10.1., независимо от броя на касовите бележки, които е пуснал в урните в съответните търговски обекти по Приложение 1.

Участващата в томболата за наградата касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш, в следните случаи: 

1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от 7,99 (седем лева и деветдесет и девет ст.) лв. с ДДС.
3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата, освен ако участието не се потвърди от законен представител.
5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

След като получат обаждане по телефона от представител на Организатора, всички изтеглени печеливши участници трябва да се уговорят с Организатора за удобни ден, час и точно място на получаване на наградата (търговски обект на търговската верига, в която е участвал победителят).

В случай, че победителят не се съгласи да на условията от т.26, Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 20.06.2021 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Победителят следва да получи наградата си между 21.06.2021 г. – 04.07.2021 г. от търговски обект на търговската верига, в която е участвал, в предварително договорен с Организатора по телефона ден и час. Наградата ще му бъде предадена лично от представител на Организатора. За целта трябва да легитимира себе си със своята лична карта, по която ще бъдат сверени неговите три имена и ще му бъде върната обратно веднага. Също така трябва да попълни приемо-продавателен протокол за това, че е получил наградата. С попълването предоставя и лични данни, необходими за декларирането на наградата пред НАП, три имена и ЕГН, посочени в т.36, които лични данни се обработват и администрират само и единствено от Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара