Спечелете смартфони, смарт часовници и гривни и ваучери за пазаруване


Краен срок - 15 януари 2020

Продукти, участващи в Промоцията

1. Ballantine’s Finest – 1L (един литър)
2. Ballantine’s Finest – 0,7 L (седемстотин милилитра)
3. Ballantine’s Finest – промо-пакет с две чаши
4. Ballantine’s Finest – промо-кутия

Участието в Промоцията е обвързано с покупка на 1 (една) бутилка Ballantine’s Finest по избор от участващите продукти в рамките на периода на кампанията.

Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да закупи 1 (една) бутилка Ballantine’s Finest, разновидност в литри по избор, в рамките на периода на кампанията.

След покупката, потребителят трябва да заяви участие в Промоцията на www.staytrue.bg , където следва да регистрира:

·         номера на касовата си бележка;
·         своите данни: име и фамилия, град, телефонен номер за връзка, e-mail;
·         да избере наградата, за която участва;
·         да потвърди, че е прочел правилата на Промоцията и е съгласен с тях;
·         да потвърди, че е запознат с условието за запазване на касовата бележка от покупката;
·         да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за целите на участие в Промоцията;
·         да натисне бутон „Изпрати”.

След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не.

С успешната регистрация, всеки участник се включва в томбола за спечелване на 1 (една) от наградите в Промоцията, като може да спечели само вида награда, за който сам е избрал да участва в полето „Избери награда“ в регистрационната форма .

Един потребител може да се регистрира/да участва  до 5 (пет) пъти в Промоцията. Важно:  Данните (име, фамилия, град, телефон, e-mail) трябва да са едни и същи при регистрация на различни кодове от един и същи потребител. В базата данни за тегленето на наградите влиза потребител, който на свое име, фамилия, телефон има регистрирани не повече от  5 (пет) уникални кода.

Участникът е длъжен да запази касовата бележка от покупката на промоционалния продукт (бутилка Ballantine’s Finest). Касовата бележка/и ще бъдат изискани от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на всеки спечелил участник. Награда не може да бъде връчена/предадена на участник, който не представи касовата бележка/и. В случай, че печеливш участник не пази и не предостави касовата бележка от покупката, на негово място ще бъде определен друг участник за същата награда.

Датата на касовата бележка трябва да предхожда или да съвпада с датата на регистрация на печелившия участник, а не да е с дата след датата на регистиране.

В Промоцията ще бъдат раздадени общо 33 (тридесет и три) награди, разделени в 2 (две) категории: 1) технологични награди и 2) ваучер за пазаруване.

Технологични награди – общо 18 (осемнадесет) броя, както следва:

·         3 (три) броя смартфон Honor 20
·         5 (пет) броя смарт часовник Honor Magic
·         10 (десет) броя смарт гривна Honor Band 5 

*Организаторите си запазват правото да сменят моделите и/или марките на технологичните награди в случай, че доставчиците по някаква причина нямат наличност, и/или спрат внос и/или продажба на конкретните марки и/или модели; както и по друга обективна причина неизчерпателно. При възникване на подобно обстоятество, Организаторите ще заменят технологичните награди с най-близки като модел и/или технологични възможности и/или марка до обявените.

Награди ваучер за пазаруване – общо 15 (петнадесет) броя, както следва:

o   15 (петнадесет) броя ваучер за пазаруване на стойност 100 лева.

GiftCard МasterCard/Visa е предплатена карта, с която може да извършвате разплащания навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard/Visa, на ПОС терминал и on-line (затворени са за теглене на пари в брой от АТМ).

При ползване на GiftCard няма такси и комисионни. Единствено ако по картата има наличен остатък след шест месеца от датата на нейното издаване, започва да се удържа месечна такса за обслужване в максимален размер от 6 лв. от наличната остатъчна стойност до окончателното й изчерпване. След като стойността по картата стане нула, картата се закрива автоматично.

Печелившите ще се теглят в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 00.00 часа на 15.01.2020 г. Наградите ще бъдат теглени по категории, като във всяка категория ще бъдат включени имената на всички участници, които са се регистрирали за съответния вид (категория) награда.

Ще бъдат изтеглени 33 (тридесет и три) участника и по 3 (три) резерви за всяка категория награди.

Имената на печелившите 33 (тридесет и три) участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на Промоцията – www.staytrue.bg – в срок до 22.01.2020 г.

Организаторите ще се свържат по телефон с всички 33 (тридесет и трима) печеливши в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите на предоставените от тях телефони за връзка в регистрационната форма.

В случай, че награденият не предостави касовата бележка от покупката на куриера, който ще му занесе награда, или при верификация на възрастта се окаже, че няма навършени 18 години, този печеливш също се дисквалифицира и за такъв на негово място се смята следващия в списъка с резерви.

Наградите се получават чрез куриерска фирма в срок до 10 (десет) работни дни след обаждането до печелившия. В случай, че на адреса, посочен от печелившия, няма никой, куриерът оставя бележка с посочени координати на най-близък офис на куриерската фирма, на който до петия ден от датата на оставеното съобщение, спечелилият участник може да си получи наградата по гореописания ред. Непотърсените до петия ден пратки се връщат от куриерската фирма на Организаторите на Промоцията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара