Спечелете 250 коледни комплекта от dm


Краен срок - 15 декември 2019

Участието е томболата е обвързано с покупка на минимална стойност на и над 20,00 лв. с ДДС от асортимента на „дм България“ ЕООД!

В Играта на Организатора може да участва:

• Всяко пълнолетно лице;
• • Непълнолетни лица, навършили поне 16 години, със съгласието на свой родител или законен представител. Участниците, навършили 16, но ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или попечители за участие в тази игра при условията на настоящите правила, включително и затова личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора "дм България” ЕООД за целите на настоящата кампания. Със самата си регистрация за участие в томболата, по реда предвиден по-долу, лицата, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са получили това съгласие на своите родители/попечители.

Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една покупка на минимална стойност на и над 20,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД

След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg. При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

• три имена,
• e-mail за контакт
• телефонен номер за контакт,
• УНП на касовия бон - Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на магазина,
• dm магазин, в който е направил покупката,
• град, в който би искал да се възползва от наградата си съгласно Раздел V по-долу.

Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали. В случай че спечели награда, участникът трябва да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

Всеки един клиент може да участва многократно в промоцията в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 20,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД, закупени от който да е от dm филиалите на територията на страната.

С един касов бон за извършена покупка на и над 20.00 лв. с ДДС може да се участва само веднъж в томболата.

Наградите ще бъдат раздадени на общо 250 печеливши по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип на дата 18.12.2019 г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър, от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и петима резервни участника, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване. Имената на всички двеста и петдесет (250) печеливши и пет (5) резерви ще бъдат упоменати с три имена и имейл адрес в специален протокол, изготвен и подписан от членовете на комисията.

Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, където те са участвали в промоцията, ще бъдат обявени най-късно в срок до 20.12.2019 г. на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора на www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез съобщение на посочения от тях имейл-адрес в срок до 20.12.2019 г. включително, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу.

Всеки един от двеста и петдесетте победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – подаръчен комплект, включващ бележник-планер за 2020 г. и комплект Balea Warm&Cosy (душ гел 300 мл + Лосион 200 мл + Соли):

Предметните награди трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 31.12.2019 от посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.
Спечелилите предметни награди участници, които в срок до 31.12.2019 не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара