Спечелете ваучери за почивка в Pirin Golf & SPA, брандирани куфари и gift ваучери по 100 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Heinz и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, може да участва в тегления награди.

Преди всяка регистрация на касов бон, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://heinz-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

В кампанията участват всички продукти на марката Heinz!

Кампанията е обвързана с покупка!

Малки месечни награди:

Всяко лице,  закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. Gift ваучери, всеки на стойност 100 лв.

Средни месечни награди:

Всяко лице, закупило поне 1 бр. продукт от марката Heinz  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 20 бр. – Брандирани куфари Heinz.

Големи месечни награди:

Всяко лице,  закупило  продукти от марката Heinz на стойност минимум 10 лв.  и регистрирало касовия бон  в модула интегриран в онлайн платформата – https://heinz-promo.bg в рамките на периодите на Кампанията, участва в теглене и може да спечели 1 бр. от общо 10 бр. ваучери, всеки един с валидност за настаняване за 2 нощувки за двама в хотел Pirin Golf & SPA – гр. Разлог.*

*Всеки ваучер важи за еднократна резервация в периода 01.08 – 30.11.2-24г., като настаняването се осъществява в зависимост от моментната заетост на хотела и не е гарантирано за конкретни дати!

Задължително условие за получаване на награда е запазването и предоставянето на оригиналнния касов бон. Организаторът си запазва правото да откаже предоставяне на награда на участници, които не са в състояние да представят касовия бон регистриран в системата и изтеглен, като печеливш, или предоставят нечетлив, силно замърсен или невалиден съгласно българското законодателство касов бон.

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали касов бон в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бонове, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на един и същ касов бон в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов касов бон трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации съгласно условията на раздел 5.

Дата за теглене на наградите, както следва:

1-ви период – 01.06 – 30.06.2024 г.

Теглене на малки  месечни награди – 05.06.2024г.
Теглене на средни  месечни награди – 05.06.2024г.
Теглене на големи месечни награди – 05.06.2024г.

2-ри период – 01.07 – 31.07.2024 г.

Теглене на малки месечни награди – 07.08.2024г.
Теглене на средни месечни награди – 07.08.2024г.
Теглене на големи месечни награди – 07.08.2024г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата или на служител на организатор по посочен от него начин,  оригиналният касов бон, който е регистрирал в системата.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара