Спечелете смартфони, прахосмукачки робот, ваучери за Kaufland и комплекти с продукти Alvina


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Alvina за 6,49 лв. или за 12,00 лв. от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Мястото на провеждане на Кампанията: всички търговски обекти на Kaufland Bulgaria, намиращи се на територията на Република България, без ограничение в населеното място.

Участието в Играта е обвързано с покупка на следните продукти: течни перилни препарати и омекотители за тъкани с търговска марка „Alvina“ (важи за всички разфасовки и видове).

Всяко лице, отговарящо на условията за участие по предходната точка от настоящите ОУ, което желае да участва в Играта, е необходимо да предприеме всички посочени действия:

В рамките на посочения в т. 12 период на Играта да закупи един или повече продукти с търговска марка „Alvina“ за над 6,49 лв. или за над 12,00 лв. на един касов бон. Посочените минимални суми са прагове за участие за различни награди в Играта и са с включен данък добавена стойност („ДДС“). При закупуване на продукти на по-високата стойност по предходното изречение, участникът участва в тегленията за всички видове награди, включително за тези, за които дава право на участие закупуването на продукти на по-ниската стойност. На касовия бон трябва да е изписано името на закупените продукти с марка „Alvina“, а стойността им да е равна или по-висока на съответните минимални стойности, посочени в настоящата точка от ОУ. Касовият бон трябва да бъде в добър и четим вид. Покупката трябва да бъде извършена от търговски обект на Kaufland Bulgaria , намиращ се на територията на Република България в периода на Играта.

След закупуване на един или повече продукти с търговска марка „Alvina“ от търговски обект на Kaufland Bulgaria , съгласно условията по-горе, е необходимо да регистрира касовия бон от покупката. За целта е необходимо да посети Сайта и да попълни регистрационната форма, която включва:
            мобилен телефонен номер (пример 08** *** ***);
            номер на валиден касов бон, издаден от търговски обект на Kaufland Bulgaria в периода на Играта;
            стойност на продуктите с търговска марка „Alvina“ на регистрирания касовия бон;
            прикачена снимка на регистрирания касов бон.
        потвърждение от участника, че: се е запознал с и приема настоящите ОУ; че отговаря на условията за участие в Играта; е запознат с условията за поверителност при обработване на лични данни и тяхната защита;
        във връзка с провеждането на Играта. Това потвърждение се извършва чрез поставяне на отметка (checkbox) в съответните полета под регистрационната форма, където се съдържат и линкове (хипервръзки) към пълните текстове на ОУ и условията за поверителност.

Наградите, които са предвидени за спечелване от участниците в Играта, са общо 56 бр. (петдесет и шест броя), както следва:

Смартфон Samsung Galaxy S23, 128GB, 8GB RAM, 5G, Phantom Black - 4 броя
Прахосмукачка робот Xiaomi Robot Vacuum S10 - 4 броя
Ваучер за пазаруване в Kaufland Bulgaria на стойност 100 лв. - 16 броя
Комплект перилни препарати и омекотители с марка „Alvina“ - 32 броя
    
Един касов бон може да бъде изтеглен за печеливш само веднъж;

Печеливш касов бон се премахва от извадката за следващи тегления и този касов бон не участва в следващи тегления;

Касов бон, който не е изтеглен за печеливш на някое теглене, участва автоматично в последващите тегления до изтеглянето му за печеливш, или до приключване на Кампанията;
 
В срок до 7 (седем) работни дни след всяко теглене печелившите участници се обявяват на Сайта. Обявяването става чрез публикуване на телефонния номер на печелившия участник, като се заличават първите 6 (шест) цифри от телефонния му номер, например: ******25 55.

В срок до 7 (седем) работни дни от датата на изтегляне на съответния печеливш участник, той бива известен чрез телефонно обаждане от Организатора, че е бил изтеглен за печеливш в Играта. В случай че по някаква причина не може да бъде осъществено телефонното обаждане, Организаторът известява печелившия участник чрез SMS-съобщение.

Организаторът изпраща наградите по куриер за своя сметка до всеки печеливш участник, изпълнил условията по-горе, в срок до 7 (седем) работни дни след получаване на цялата необходима информация за предоставяне на съответната награда. 

Наградите се получават само срещу представяне на оригинал от валиден касов бон, с който участникът е извършил регистрацията и спечелил наградата, който касов бон трябва да отговаря на всички изисквания в настоящите ОУ и който се връща след направената справка.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара