Спечелете ваучери за Fashion Days и Textura и 50 кошници с продукти Lenor

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Lenor за поне 5.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Р. България, предлагащи продукти с марка Lenor.  

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (01.05.-30.06.2024) е до 05.07.2024г. включително.

Всички продукти с марка Lenor, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 10 бр. ваучери Fashion Days, 3 бр. ваучери Textura, комплект продукти Lenor имат следните характеристики:

    Награда ВИД 1: ваучери за пазаруване в онлайн магазин Fashion Days (www.fashiondays.bg), всеки на стойност 200 лв., с валидност 1 година.

    Награда ВИД 2: ваучери за пазаруване в онлайн магазин Textura (www.textura.bg), всеки на стойност 500 лв., с валидност 1 година.

    Награда ВИД 3: комплект продукти Lenor, съдържащи: 1 бр. Lenor Spring Awakening 65 пранета, 1 бр. Lenor Ocean 48 пранета, 1 бр. Lenor Orchid 48 пранета, 1 бр. Lenor Floral Bouquet 48 пранета, 1 бр. Lenor Tropical Sun 55 пранета, 1 бр. Lenor Fresh Wind 55 пранета, 2 бр. Lenor Spring Awakening 84 пранета, 1бр. Lenor Orchid 16 пранета, 1 бр. Lenor Amethyst 16 пранета, всеки на стойност 120 лв.

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът има право да се регистрира съгласно разпоредбите на Раздел 4 по-горе;

    Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката си (фискална касова бележка/данъчна фактура), като продуктите в една касова бележка трябва да са 5,99 лева с ДДС;

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 30.06.2024, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (01.05.-30.06.2024) е до 05.07.2024г. включително.

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

    Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

    Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

С участниците, определени за победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете между 09:00 и 18:00 ч; използваният имейл адрес и/или телефонен номер служи за идентификацията на Участниците и за контакт с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до igra@grey.bg, информацията, необходима за неговото и валидиране, както и да снимка от документ за самоличност, необходим за неговата идентификация. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара