Спечелете косачка за трева, къщички за куче и комплекти с паучове

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Friskies®  за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти за куче на Friskies®, под търговската маркаPurina®, предлагани на територията на България

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 1 (една) косачка за трева Bosch Arm 34, 10 (десет) къщички за куче 10 (десет) комплекта с по 20 пауча Friskies® 100гр

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти Friskies®  на стойност минимум 5 (пет) лева с ДДС в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена само в периода на Играта, посочен в т.2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове или фактура: www.nestle.bg/Friskies-Promo („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти Purina®, организирана в периода 01.05.2024 г. - 15.06.2024 г.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта. Фискалния/те бон/ове или фактура/и трябва да се съхраняват, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23:59ч. на 15.06.2024 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 21 (двадесет и един) печеливши и 5 (пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите. Изтеглянето на спечелилите участници ще се извършва както следва: Първо ще бъде изтеглен печелившият участник, който ще спечели косачка за трева Bosch Arm 34, след което десетте спечелили къщичка за куче, след което десетте спечелили подаръчен комплект, всеки комплект включващ 20бр пауча Friskies® 100гр и накрая петте резервни участници.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 01.07.2024 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/Friskies-Promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на печелившият/та фискален бон/фактура , от която снимка ясно се вижда номера на фискалния бон/фактура . След проверка на снимката, представител на Организатора и/или на Агенцията ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.

Наградите се предоставят от Организатора чрез куриер „Транспрес“ на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата и декларация по чл. 9 (3), по-долу.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара