Спечелете 3 ваучера по 2000 лв. за екскурзия и 500 плажни кърпи Queen's

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Queen's и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта Queen’s на един касов бон, в разфасовка от 1L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

1. Да закупува продуктите, участващи в играта, посочени в раздел IV, т.1, по-горе, в периода 15.04.2024 г – 31.05.2024 г.

2. Да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: http://promo.queens.bg/ в периода от 00:00:00 часа на 15.04.2024 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2024 г., да потвърди, че е съгласен с настоящите правила, да попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 15.04.2024 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2024 г. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес, който е неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка и сумата на закупените продукти Queen’s 1 L и/или Queen’s2L PET /бутилка/, като влиза на сайта www.promo.queens.bg, използвайки своите потребителско име и парола.

3. Да регистрира номер, дата и сума (до 2 знака след десетичната запетая) на касова бележка /касови бележки/, съдържаща покупка на два броя продукти Queen’s, разфасовка 1L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор.

4. Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта www.promo.queens.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s 1L и/или 2L PET, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

5. Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.1, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

За да участвате за спечелване на плажна кърпа трябва да закупите два броя продукти с марката “Queen’s” – всички вкусове, в разфасовка от 1 L кутия и/или 2L PET /бутилка/, в комбинация по избор, и да регистрирате касовата бележка в създадения от Вас профил на http://promo.queens.bg/.
 
Участието за 3 бр. ваучери за екскурзия, на стойност 2000 лева, отново е обвързано с покупка на минимум два продукта Queen’s - 1 L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор и регистрация на съответните касови бележки с натрупващи се точки. За да участвате в томболата за 3 бр. ваучери за екскурзия на стойност 2000 лв., следва да регистрирате касови бележки на обща стойност минимум 22 точки /22 лева/. 1 лев = 1 точка.

Касовата бележка за покупката се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България, и на касовия бон ясно и недвусмислено да се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на участващите в играта продукти и тяхната стойност.

За целия срок на Играта, и независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели максимално 1 брой награда от вид.

Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта www.promo.queens.bg. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта www.promo.queens.bg, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на изискванията на настоящите правила. Всяка касова бележка и стойността на закупените продукти Queen’s се регистрират еднократно на www.promo.queens.bg, с които потребителят участва в томбола за една от 500бр. плажни кърпи Queen’s. С натрупване на минимум 22 точки /1 т. = 1 лев/, участникът  участва в томболата за ваучер за екскурзия на стойност 2000лв.

Награден фонд:

    500 броя брандирани плажни кърпи Queen’s с размер 140см на 70см.
    3 броя ваучери* за екскурзия на стойност 2 000 лв с ДДС към Туроператорска Агенция „Бохемия“ със следните условия:

*С ваучера могат да се закупят всички туристически пакети, които предлага ТА „Бохемия“ до размера на неговата парична стойност. Ваучерът не може да се осребрява. Ваучерът  не подлежи на връщане. Ваучерът е със срок на валидност 1 година считано от 01.07.2024 г. След изтичане на този срок ваучерът губи своята валидност. В случай че спечелилият  избере продукт на по-висока стойност от стойността на ваучера, той може да доплати на място разликата. В случай че спечелилият  избере продукт на по-ниска стойност от стойността на ваучера, разликата не се възстановява.  

    Тегленето на наградите ще се проведе по предварителен график, а именно:

    1во теглене на 29.04.2024г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
    2ро теглене на 07.05.2024г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
    3то теглене на 13.05.2024г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
    4то теглене на 20.05.2024 г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
    5то теглене на 27.05.2024 г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
    6то теглене на 03.06.2024 г., като ще бъдат изтеглени;
    - 100 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви
    - 3 печеливши за ваучери за екскурзия на стойност 2000 лв. и 3 резерви

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта www.promo.queens.bg в рамките на 3 дни от всяко теглене на наградите. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта с първа буква от собствено име, фамилия и последните пет цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара