Спечелете Playstation 5, смарт часовници и JBL колонки от Duracell

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Duracell за поне 11.99 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всяко лице, което желае да участва в Кампанията следва да закупи батерии с марка Duracell /Дюрасел/ (участващи продукти) на мин. ст-ст от 11.99лв. с ДДС, независимо от техния вид, размер, брой и опаковка от участващите обекти, упоменати в чл.2 на настоящите правила.

След закупуването на участващ продукт/и участникът следва да се регистрира на www.duracellpromo.bg , като регистрацията изисква да се попълни регистрационната форма - име и фамилия, телефон, имейл, както и да качи снимка на касовата бележка и да упомене ден, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката  /съкратено ДДММГГ ЧЧММ/. Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица ден, месец, година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на деня и месеца се допускат препинателни знаци. В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

При регистрацията си в уебсайтa www.duracellpromo.bg участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на Кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията. В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, това ще доведе до невъзможност регистрацията му да бъде допусната.

Отделно от описаната в т. 4.1. по-горе възможност за регистрация на www.duracellpromo.bg, всеки участник, който закупи участващ/и продукт/и на мин. ст-ст от 11.99лв. с ДДС, от следните търговски обекти на следните дати и в следните часови диапазони:

20 и 21 април:

Фантастико, адрес: гр. София, бул.Йерусалим № 22, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Фантастико, адрес: гр. София, бул.Черни връх № 204, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Фантастико, адрес: гр. София, бул.Г.М.Димитров № 77, период: 16:00ч. - 20:00ч.

27 и 28 април:

Технополис, адрес: гр. София, жк Младост 4, Околовръстен път 265, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Технополис, адрес: гр. София, кв. Люлин, бул. Царица Йоанна, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Технополис, адрес: гр. София, МОЛ Paradise, бул. Черни връх, период: 16:00ч. - 20:00ч.

3 и 4 май:

Практикер, адрес: гр. София, бул. Панчо Владигеров 75, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Практикер, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 323, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Практикер, адрес: гр. София, бул. Никола Мушанов 149Б, период: 16:00ч. - 20:00ч.

11 и 12 май:

Билла, адрес: : гр. София, жк Мотописта, бул. България 55, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Билла, адрес: гр. София, жк Люлин, бул. Царица Йоанна 72, период: 16:00ч. - 20:00ч.
Билла, адрес: гр. София, Mall Paradise, бул. Черни връх, период: 16:00ч. - 20:00ч.

Разполагайки с касова бележка за направена покупка има право да изтегли скреч-карта от поставените за целта щандове DURACELL, разположени след касова зона, налични само в гореописаните търговски обекти, на гореуказаните дати и гореуказаните времеви диапазони.

Наградите, които участник може да спечели, изтегляйки печеливша скреч-карта са следните:

    ключодържател с лого Duracell – 600 броя;
    плюшена играчка заек Duracell – в размер 22 см – 600 броя, а в размер 40 см – 192 броя
    тениска с лого Duracell – 192 броя;
    шапка с лого Duracell – 156 броя;

Наградите се получават на момента при изтегляне на печеливша скреч-карта. Механизмът със скреч картите се провежда в описаните дни и часови диапазони или до изчерпване на количествата награди (което от двете настъпи първо).

В случай, че участник реши да изтегли скреч-карта, той следва да предостави касовата бележка за направена покупка на участващ/и продукт/и на служител на щанда, като след проверка от страна на служител участникът следва да съхрани касовата бележка в случай, че желае да се регистрира на www.duracellpromo.bg и да участва за спечелването на описаните в т. 8 по-долу награди.

Един участник има право да участва в Кампанията с неограничен брой различни касови бележки.

Участващите продукти са: батерии Duracell /Дюрасел/ независимо от техния вид, размер, брой и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез Комисия от трима души на 20 май 2024г. В случай, че избраната дата за изтегляне на печелившите участници се окаже неработен ден – почивен ден или официален за страната празник, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден, следващ първоначално определения неработен такъв. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай, че посоченият от съответния участник телефонен номер е некоректен, сгрешен и не може да бъде установена връзка с печеливш поради тази причина, както и в случаите, в които Организаторът не може да установи връзка със спечелилия участник до края на работния ден, следващ деня на тегленето или пък в случай, че някой от печелившите участници се откаже от наградата или не бъде намерен, за да му бъде връчена. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.duracellpromo.bg в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл и/или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посочения от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Награди, които могат да бъдат спечелени от частта на Кампанията, която дава възможност за регистрация на касова бележка на www.duracellpromo.bg

Наградите, които участниците могат да спечелят, при регистрация на www.duracellpromo.bg,  пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл.2 по-горе, са:

    1 /един брой/ Конзола за игри Playstation 5
    3 /три броя/ Смарт часовник Xiaomi Redmi watch 3 black
    3 /три броя/ Bluetooth колонка JBL Go 3 black

Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне от страна на печелившия участник на касов бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния касов бон, губи правото си да получи награда.

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара