Спечелете 3 фотоапарата за моменти снимки Fujifilm

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 20 април 2024

Как се участва:

Чрез коментар в TikTok.

Пълни правила:

Участник в Играта е всяко лице разполагащо с активен профил в платформата tiktok.com и е изпълнило условията за участие в рамките на Периода на провеждане на Играта.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО

Всеки, желаещ да участва в Играта, трябва да изпълни следното условие, като може да участва в Играта неограничен брой пъти:

- да тагне/отбележи приятел в коментар под едно от трите видеа, обявяващи играта.

В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили гореизброените условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта, един Участник може да участва неограничен брой пъти.

Участието в Играта дава възможност на един участник да спечели един от три фотоапарата за моменти снимки Fujifilm.

Наградите ще бъдат изтеглени до 5 (пет) работни дни след приключването на играта на случаен принцип измежду участници, отговарящи на зададените в т. 3.2. по-горе условия, от комуникационна агенция НЕЙТИВ ДИДЖИТАЛ ООД“, ["NATIVE”].

Печелившите Участници ще бъдат обявени с коментар под публикацията.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни след теглене на наградите, губи правото си да получи своята награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара