Спечелете футболни сетове, 200 футболни топки и 100 тениски от Heineken

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heineken за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за целия период 

Награди, изискващи регистрация на 1 бр. касова бележка за минимум 5 лв.

    · 200 броя футболни топки Heineken
    · 100 броя тениски Heineken (размер L)

Награди, изискващи регистрация на 4 бр. касови бележки за минимум 5 лв.:

    · 5 броя футболни сета – всеки включва наливна инсталация Blade, 3 броя Кег Heineken 8l, 2 броя пуф, 6 броя чаши Heineken

Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-долу.

Продукти, даващи право на участие в Кампанията:
1     Heineken Original стъклена бутилика за еднократна употреба     330 мл
2     Heineken Silver стъклена бутилика за еднократна употреба     330 мл
3     Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба     330 мл
4     Heineken Original стъклена бутилика за многократна употреба     500 мл
5     Heineken Silver стъклена бутилика за многократна употреба     500 мл
6     Heineken Original кен     500 мл
7     Heineken Original кен     330 мл
8     Heineken Silver кен     330 мл
9     Heineken Silver кен     500 мл
10     Heineken 0.0 кен     330 мл
11     Heineken 0.0 кен     500 мл
12     Heineken Original мултипак кен     4 x 500 мл
13     Heineken Silver мултипак кен     4 x 500 мл
14     Heineken 0.0 мултипак кен     4 x 500 мл
15     Heineken Original мултипак кен     9 x 500 мл
16     Heineken Original кег     5 л
17     Heineken Original кег     8 л
18     Heineken наливна бира     250мл/400мл

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да направи покупка по време на Срока на Кампанията на някой от продуктите, изброени в т. 11.1. по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5.00 лв., която покупка е регистрирана на една касова бележка.

2. Да запази и регистрира касовата бележка на https://www.heineken.com/bg/, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Heinеken за минимум 5,00 лв., даващи право на участие в Кампанията, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

3. Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв., за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:

    · 200 броя футболни топки Heineken
    · 100 броя тениски Heineken (размер L)

4. Участникът трябва да регистрира поне 4 (четири) касови бележки с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв. на всяка от тях, за да участва с 1 (едно) валидно участие в теглене за 1 (един) от:

    · 5 (пет) броя футболни сета – всеки включва наливна инсталация Blade, 3броя Кег Heineken 8l, 2броя пуф, 6 броя чаши Heineken

Един участник може да спечели само една награда от Кампанията, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Heineken), касовата бележка се счита за невалидна.

Печелившите участници се определят на случаен принцип , който ще се извърши автоматизирано от софтуер , като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще бъдат обявени на сайта https://www.heineken.com/bg/UCL2024, чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 7 юни 2024г.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира до 20 касови бележки в рамките на деня (24 часа), с което увеличава шансовете си в тегленето за награди.

Спечелилите награди тениски Heineken или футболна топка Heineken ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от деня, в който печелившите участници са били обявени. При доставка на наградата участникът трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилите футболен сет ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. При отказ да бъдат предоставени тези лични данни, Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградата футболен сет за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 20.06.2024г.

Организаторът ще се свърже с резервните печеливши единствено, ако някоя от наградите не може да бъде предоставена на обявен за печеливш участник поради неосъществен контакт, невъзможност за удостоверяване на покупката, с която е регистрирано участието или поради друга причина, водеща до невъзможност за предоставяне и/ или използване на наградата. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара