Спечелете 10 конзоли за игра PlayStation 5 (PS5) Slim

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:



Краен срок - 1 май 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nescafe за поне 12 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда само в магазините на Лидл (Lidl) на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: NESCAFÉ® Classic, NESCAFÉ® Crema, NESCAFÉ® Decaf, NESCAFÉ® Gold, NESCAFÉ® 3в1, NESCAFÉ® 2в1, NESCAFÉ® Dolce Gusto.

За срока на Играта, посочен в Раздел 2, точка 1 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

1 от 10 конзоли за игра PlayStation 5 (PS5) Slim

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи по свой избор продукти NESCAFÉ® Classic, NESCAFÉ® Crema, NESCAFÉ® Decaf, NESCAFÉ® Gold, NESCAFÉ® 3в1, NESCAFÉ® 2в1, NESCAFÉ® Dolce Gusto за минимум 12,00 (дванадест) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б)  въведе номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта на Интернет адрес: www.Nestle.bg/NESCAFE („Сайта на Играта“). Ако не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от магазините на Лидл (Lidl)  на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, в периода на Играта.

(в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон, само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 10 (десет) спечелили. Ще бъдат изтеглени и 3 (три) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  20.05.2024г. на www.Nestle.bg/NESCAFE.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/ове в цялост, от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове . След проверка на снимката, представител на Организатора и/или на Агенцията ще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши участници, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара