Спечелете 25 таблета LENOVO Tab M8 ZABU0032GR

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 27 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти на Престиж за поне 10 лв. от магазини Метро и регистрация на фактура/касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се провежда на територията на Република България във всеки магазин на Метро.

В Промоцията участват всички продукти предлагани под марките Хипер, Троя, Споко, Престиж,
Ная, Роден край, Мираж, Траяна, Насладки независимо от тяхната вкусова разновидност.

Промоцията е отворена за участие на всички юридически лица и пълнолетни физически лица, с
местоживеене в Република България, притежатели на валидна карта Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро („Участник”), с изключение на служителите на Организаторите, както и на рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

Всеки Участник, закупил Участващи продукти на обща стойност от минимум 10 лв. с ДДС в
магазините на Метро през периода на Промоцията (14.03-27.03.2024г.) и регистрира фактурата си/ касовата си бележка на http://www. metro.bg/prestige96 за участие в теглене на награда
подробно описана в точка 21.

Всеки Участник може да се регистрира на http://www. metro.bg/prestige96 , като въведе
своите име и фамилия, клиентски номер, електронна поща, телефон за връзка, номер на
фактурата/касовата бележка, удостоверяващ покупката на продукти под Хипер, Троя, Споко,
Престиж, Ная, Роден край, Мираж, Траяна, За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организаторите за целите на Промоцията. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка трябва
да бъде на обща стойност от минимум 10 лв. с ДДС на продукти под марките Хипер, Троя, Споко, Престиж, Ная, Роден край, Мираж, Траяна, се счита за едно участие. Една фактура/касова бележка може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура/касова бележка няма да бъдат зачетени за валидно участие.

Един участник може да спечели само една награда.

Участниците се задължават да съхраняват фактурите/касовите бележки, отговарящи на
условията за закупени продукти с марки марките Хипер, Троя, Споко, Престиж, Ная, Роден край,
Мираж, Траяна на обща стойност от минимум 10 лв. с ДДС .

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:
• 25 бр. таблет LENOVO Tab M8 ZABU0032GR

Общ брой награди: 25 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се
съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 25 Печеливши, както и 25 резервни Участници.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара