Спечелете 15 броя подаръчни карти с по 500 лв. всяка от Ariel

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 март 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ariel за поне 9.99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на България, във всички физически търговски обекти и онлайн магазини осъществяващи търговска дейност на територията на Р. България, предлагащи продукти с марка Ariel, съгласно разпоредбите на настоящите Правила.  

Всички продукти с марка Ariel, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Наградите, състоящи се от 15 бр. подаръчни карти имат следните характеристики:

Награда ВИД 1: – подаръчна карта заредена с 500 лв, - предплатена, непрезареждаема физическа карта, която може да бъде използвана за плащания в Интернет и на ПОС терминал навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. Срокът на валидност е 2 години, няма такси при плащане с картата и може да бъде използвана многократно до изчерпване на баланса, след което автоматично се закрива. След 6 месеца от датата на издаване, само при наличен остатък, започва да се удържа такса обслужване в максимален размер 6 лв. от останалия баланс, до неговото изчерпване.

В рамките на тази Кампания един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й.

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът е необходимо да закупи по време на Срока на Кампанията Участващи в Кампанията продукти от Участващите магазини и да може да предостави доказателство за покупката си (фискална касова бележка/данъчна фактура), като продуктите в една касова бележка трябва да са 9,99 лева с ДДС;

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта за Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, като попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 31.03.2024, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

*Регистрацията на касовите бележки, които са закупени през online магазин или dm app (мобилно приложение) в периода на кампанията (01.02.-31.03.2024) е до 05.04.2024г. включително.

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

    Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

    Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, те ще бъде взети под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

    Партньорът си запазва правото да извършва проверки в базата данни на Кампанията, за да предотврати всякакви опити за измама;

Всеки Участник се идентифицира с един имейл адрес. Ако Партньорът основателно прецени, че определено участие не отговаря на всички условия в Официалните правила, той има право да отмени такова участие, без да уведомява предварително съответния Участник.

След извършване на регистрация в Кампанията, Участникът ще получи съобщение, с което се потвърждава, че  регистрация за участие в Кампанията е успешна.

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    тегленето ще се състои в рамките на 7 работни дни след края на Кампанията чрез Партньора.

    всички валидни регистрации, направени от Участниците по време на Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила, ще участват в тегленето;

С участниците, определени за победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете между 09:00 и 18:00 ч; използваният имейл адрес и/или телефонен номер служи за идентификацията на Участниците и за контакт с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2 пъти, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара