Спечелете 20 ваучера по 1000 лв. за Sport Depot от Milka и OREO

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 януари 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Milka и OREO от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на търговските обекти на Kaufland в Република България.

Продукти, участващи в Играта: Milka продукти (шоколади, бисквити, бонбони, десерти, промоционални коледни продукти, течни шоколади) и/или бисквити OREO, независимо от вида и грамажа, закупени от търговски обект на Kaufland България. Продукти, закупени от други търговски обекти не участват в Промоцията (Играта).

Механизъм на Играта:

    Стъпка 1: Купи продукти Milka и/или бисквити OREO, (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки. В Промоцията участват Milka продукти, включително шоколади, бисквити, бонбони, десерти, промоционални коледни продукти и течни шоколади.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka и/или бисквити OREO, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://www.go.milka.bg
    При регистрацията участникът трябва:
    да въведе номера от касовата бележка, издадена от Kaufland България
    да въведе общата сума от закупените продукти Milka и/или бисквити OREO
    да въведе датата от касовата бележка, която трябва да съвпада с периода на
    да отбележи, че не е робот
    да въведе валиден мобилен номер
    да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Играта, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.go.milka.bg

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата Ваучер за онлайн пазаруване в Sport Depot на стойност 1000 лв. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки, преди да завърши регистрацията си, а след това ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359888422784.

Награди:

    Ваучер за онлайн пазаруване в Sport Depot на стойност 1000 лв., 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Награда“). За възможност да спечели Награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа необходимия брой от 1000 точки. Натрупването на необходимия брой от 1000 точки веднъж се равнява на едно участие в тегленето за награди. Тегленето за наградите се извършва след края на Промоцията (Играта), на 01.02.2024 г. сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки, потребителят веднага разбира колко пъти участва в тегленето на награда.

    Ако потребителят има повече от необходимия брой точки за натрупване за Награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

    Например: Потребителят вече има 900 точки за Награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 2.50 лв. (250 ст. = 250 точки) за Награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда и ще има още 150 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Награда.

    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.

    Тегленето на печелившите за Награда ще се извърша от тричленна комисия, която ще използва специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който ще определя печеливши номера на случаен принцип измежду всички участници регистрирали успешно необходимия брой точки за Награда. Тегленето ще се извърши на 01.02.2024 г., а обявяването им на https://www.go.milka.bg ще се извърши до 5 работни дни след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

    Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите за Награда е 01.02.2024 г.

Един участник може да спечели само една награда за периода на Играта.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422784 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки потребител може да регистрира до 4 касови бележки в рамките на 24 часа.

Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да са изписани имената на закупените продукти Milka и/или бисквити OREO! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на Kaufland България! Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/ за закупените продукти Milkа и/или бисквити ОREO от Kaufland България. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ХАРТИЕНАТА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара