Спечелете лаптопи MacBook Air и още специални награди от Jameson

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:



Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на Jameson Black Barrel от 700 ml и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта по т.3.1. е изпълнило следните условия:
1. Закупило е от търговски обект на територията на Република България бутилка Jameson Black Barrel от 700 ml (700 мл).
2. Посетило е страницата www.jbbwinter.com и се е регистрирало като Участник в Играта.

За включването в Играта всеки Участник попълва на страницата по т.2.1. регистрационна форма, в която посочва следните свои данни и информация: номерът и снимка на касовия бон (фискалния бон), с които е закупен продукта посочен в т.5.1.1. (Jameson Black Barrel от 700 ml (700 мл)., своите две имена (име и фамилия), електронна поща (e-mail) и телефон за контакт.

Всяко лице, отговарящо на условията на настоящите правила, може да участва в Играта многократно, при условие, че при всяко свое участие регистрира различен номер и снимка на касов бон (фискален бон), с който е извършил отделна покупка на продукт Jameson Black Barrel от 700 ml (700 мл).

ВАЖНО!
С цел избягване на всякакво съмнение покупката на повече от един брой от продукт Jameson Black Barrel от 700 ml (700 мл), която е удостоверена с един касов бон, не увеличава шанса на Участника да бъде избран за Победител. Принцип в Играта е „един касов бон - едно участие“.

ВАЖНО!
С цел избягване на всякакво съмнение повечето участия (регистрации с различни номера на фискален бон за покупка на продукт Jameson Black Barrel от 700 ml (700 мл) увеличават единствено шанса на съответния Участник да бъде определен за Победител, но не дават право за
получаване на повече от една награда. Принцип в Играта е „един участник – една награда“.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта, са общо 252 награди, както следва:
1. Ръчно изрисувани коледни играчки за елха – 50 бр..
2. Специално изработени премиум плакати (50х70см.) – 100 бр.
3. Комплект от два (2) броя специално гравирани подложки за чаша (коустъри) – 100 бр.
4. MacBook Air със специален дизайн – 2 бр.

След приключване на Играта и в срок до седем дни от крайната дата по т.3.1. се изтеглят на случаен принцип Победителите сред Участниците в Играта, които отговарят и са изпълнили условията й. Броят на Победителите съответства на броя на наградите (общо двеста петдесет и двама Победители). Награди, които не са раздадени поради каквато и да било причина, остават нераздадени.

Освен обявяването на Победителите по начина посочен в т.7.4., в срока по т.7.1., Организаторът се свързва с всеки един от тях чрез съобщение, изпратено до електронната поща (email) на Победителя, която последният е посочил в регистрационната форма за участие в Играта.

Наградите се изпращат до адреса, предоставен от Победителите по т.7.6., чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта или от пълнолетно лице, упълномощено от Победителя. За получаване на наградата Победителят/пълномощникът представя на служителя на
куриерската фирма документ за самоличност, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя/доказване на представителната власт на пълномощника и задължително регистрирания в Играта касов бон за извършената покупка, с който Участникът е бил определен за Победител.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара