Спечелете телефон Apple iPhone 15 и 10 чифта слушалки AirPods Pro

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 24 ноември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да участва в томбола за спечелването на награди, описани в чл. (6.1) от Организатора, участниците, които отговарят на условията, включени в разпоредбите на чл. 4  и  които са получатели на пратка, изпратена чрез Деливъри Солюшънс ЕООД трябва да следват следните стъпки:

1. Да изберат като метод на доставка услугата easybox (услуга за доставка на шкафчета) за пратката/пратките, които подлежат на доставка в периода  15.11.2023 г., 07:00 до 24.11.2023 г., 23:59 ч.

2. Да вземат пратката/пратките, доставена/и в избраното шкафче в рамките на максимум 4 (четири) часа от изпращането на съобщение за доставка.

3. Да се регистрират с телефонен номер на https://sameday.bg/igra-easybox/в рамките на срока на валидност на Играта – 15.11.2023 г., 07:00 – 24.11.2021 г., 23:59 ч.

След регистрация, участникът в Играта, ще бъде добавен към списък, от който ще бъде изтеглен жребият посредством номерата на товарителниците на всички негови пратки, отговарящи на критериите, описани съгласно чл. 5.

Наградите в Играта ще бъдат осигурени от Организатора и ще се състоят от:

– 10 (десет) чифта слушалки AirPods Pro, втора генерация, (победителите ще бъдат изтеглени от списък с номера на товарителници на участницитe , отговарящи на критериите в чл.5 за всеки отделен ден на играта)

– Голяма награда  – 1 (един) Мобилен телефон Apple iPhone 15, ще бъде изтеглена от списъка с всички номера на товарителници от десетте дни на Играта, отговарящи на критериите по чл.5.

Победителите (получатели на артикули, отговарящи на условията за участие в играта) ще бъдат определени чрез теглене на жребий до www.random.org и  обявени на официалните страници на Организатора в социалните мрежи на  7 декември 2023 г. За всяка от наградите ще бъде изтеглен 1(един) победител  и 2 (две) резерви.

За тегленето ще се използва само AWB (номер на товарителниците) на пратките, които са били получени в рамките на максимум 4 часа, считано от момента, в който Организаторът е изпратил съобщение, съдържащо код за получаване на пратка от easybox и пратки, чиито получател също отговаря на условията за участие, предвидени в чл. 4 и чл. 5 от настоящите Правила за участие.

След тегленето на жребия Организаторът ще се свърже по телефона с получателя на пратката, обявена за победител, в рамките на максимум 30 (тридесет) работни дни от определянето му, като използва предоставените от получателя данни за контакт, при регистрацията му в играта.

Организаторът първоначално ще се опита да се свърже с победителя, като се обади на телефонния номер максимум 3 (три) пъти, в 3 (три) различни дни и по различно време, между 9.00 часа и 17.00 часа. Ако по причини, независещи от волята на Организатора,  е невъзможнода се свърже с победителя при посочените условия (телефонът е изключен или не отговаря на никое от обажданията), то той ще бъде обявен за недействителен и ще загуби правото си на наградата, а изтеглените 2 (двама) участника ще бъдат призовани като резерви, по реда на тегленето.

Наградата ще бъде изпратена на победителя от Организатора на посочения от него адрес за доставка и ще бъде предадена въз основа на приемо-предавателен протокол. Победителят ще представи на куриера валиден документ за самоличност, за да потвърди самоличността и възрастта си и ще подпише приемо-предавателния протокол на спечелената награда. Отказът да се представи документ за самоличност, с който да се удостовери изпълнението на условията за участие или да се подпише протокол за предаване и получаване на наградата, води до дисквалифициране на победителя и до загуба на правото върху наградата, а изтеглените двама участника ще бъдат извикани като резерви, по реда на тегленето.

Имената на победителите и присъдените награди ще бъдат публикувани на https://sameday.bg/igra-easybox/.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара