Спечелете 50 колелета Monster, тип BMX

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 10 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта Monster Energy от магазини Кауфланд и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, участват всички търговски обекти на търговска верига „КАУФЛАНД“.

Участващи продукти са всички вкусове и опаковки на Monster Energy, разпространявани в
магазинната мрежа на т.в. „КАУФЛАНД“ в Р. България.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Кампанията, е една от следните:

Колело Monster, тип BMX – 50 броя (всяко на стойност не надхвърляща 295 лв. с ДДС )

Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.
Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга
награда.

Всеки потребител, който в рамките на продължителността на Кампанията закупи две кутийки от
някой от участващите в Кампанията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в Кампанията.

След закупуване на 2 кутийки Монстър, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на кампанията gaming.monsterpromo.bg С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, дори и при повече от 2 броя продукти Monster, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да се включи повече от веднъж за участие в Кампанията.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в Кампанията попълва специална
форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за
връзка и e-mail. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всяка регистрирана касова бележка дава на участника право на едно участие в Кампанията и
съответно в тегленето на случаен принцип за една от посочените в Част 7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на Кампанията касовите бележки, чиито номера е
регистрирал, за доказване при евентуална печалба достоверността на регистрираните от него касови бележки и на направената в тях покупка на 2 кутийки Монстър. В случай, че спечели следва да представи касовата бележка от регистрацията, преди да му бъде изпратена или дадена наградата. Един участник може да спечели само една награда независимо с колко касови бележки е участвал.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени в срок до 08.01.2024г на случаен принцип измежду
всички участници, включили се в Кампанията. Организаторът изтегля и резервни печеливши
участници, които да получат награда в случай, че някой/някои от спечелилите не могат да бъдат
открити в срок от 20 работни дни от обявяване на печелившите, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в рамките на три работни дни след деня, в
който са изтеглени печелившите на gaming.monsterpromo.bg

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и представяне за
справка на печелившата касова бележка. Така се удостоверява самоличността на получателя и
редовността на регистрацията в кампанията с валидна касова бележка. Представителят на
организатора може да поиска от печелившите фото копие на касовата бележка от регистрацията по e-mail – за потвърждение на редовността на регистрацията. Доставката на наградата е изцяло за сметка на организатора. Предаването на наградата е след оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара