Спечелете 2 ваучера по 1000 лв. и 100 уютни комплекта от IKEA

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка за поне 50 лв. от магазини IKEA, безконтактно плащане с Mastercard и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Промоционалната кампания ще се състои на два етапа. В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 50,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно или онлайн с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от покупката на сайта  https://www.ikea.bg/cozymoments/, като следва посочената там процедура, участва в етап на Промоционалната кампания. За регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

Във втория етап от Промоционалната кампания, участие ще могат да вземат само Печелившите, спечелили награда от първия етап. Условието за участие във втория етап на Промоционалната кампания Печелившите от първия етап да снимат наградата си и да качат публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, обект, в който е извършил покупката (във връзка с която извършва регистрацията), най-близък ИКЕА обект за получаване на наградите от Промоционалната кампания.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 50,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от покупката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Печелившият може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Когато покупката е направена чрез ИКЕА онлайн магазин, Печелившият следва да представи извлечение от банката-картоиздател, доказващо заплащане на закупените от Организатора стоки, съдържащ име, дата и сума на транзакцията.

В първия етап от Промоционалната кампания се раздават общо 100 (сто) броя награди, а именно: 100 броя комплекти за уютни моменти у дома, като всеки комплект включва: 80533626 (свещ); 20543039 (буркан); 319022 (чаша); 00513613 (одеяло), 00524744 (шоколад), 40374926 (бисквити) и промокод за фотокнига Премиум Лайт, 20х20 см от  PiXi Photobooks (ПиксиПойнтс ЕООД).

Промокодът на PiXi е за сумата на покупката и може да се използва като Код за отстъпка, като при поръчка с по-висока стойност се доплаща само разликата. Промо кодът е еднократен и е с валидност 1 година. Промо кодът не се отнася за доставката на поръчан продукт.

Всички награди от първия етап от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 2 тегления, както е посочено по-долу. При всяко теглене ще се предоставят по 50 (петдесет) броя награди комплекти, както следва:

    1-во теглене: на 16.11.2023 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 02.10.2023 г. ., 00:00 ч. до 15.11.2023 г.., 23:59 ч. включително.

    2-ро теглене: на 01.2024 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 16.11.2023 г. ., 00:00 ч. до 31.12.2023 г. ., 23:59 ч. включително.

Във втория етап на Промоционалната кампания се раздават общо 2 (два) броя награди, а именно ваучер на стойност 1000 (хиляда) лева за ИКЕА. Повече информация за ползването на ваучера, може да намерите на този линк: https://www.ikea.bg/customer-support/ikea-gift-card/.

Всички награди от втория етап на Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 2 тегления, както е посочено по-долу. При всяко теглене ще се предоставя по 1 (един) брой ваучер за 1000 (хиляда) лева, както следва:

    1-во теглене: на 20.12.2023 г. от качилите публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard в периода от 16.11.2023 г. , 00:00 ч., до 19.12.2023, 23:59 ч. включително.

    2-ро теглене: на 05.02.2024 г. от качилите публична снимка в Instagram с #IKEAMastercard в периода от 02.01.2024 г.. 00:00 ч., до 04.02.2024 г., 23:59 ч. включително.

Печелившите  и за двата етапа на промоционалната кампания ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора.

Спечелилите награди ще бъдат информирани посредством обявяване на сайта на Организатора, https://www.ikea.bg/cozymoments/,  до два дни след датата на изтеглянето им, чрез изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации. Спечелилите награди би могло да бъдат уведомени и по телефона и/или по електронна поща (на предоставените от тях телефонен номер/адрес на електронна поща при регистрацията им на сайта https://www.ikea.bg/cozymoments/) за спечелването на наградата.

Списъкът с печелившите ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1756, ул. „Околовръстен път” № 216.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или срещу друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответни документи.

Наградите се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-близкия обект на Организатора (магазини ИКЕА, гр. София и гр. Варна, сектор „Обслужване на клиенти”, и на касите в ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив и гр. Бургас) срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара