Спечелете дървен скутер, чанта за пелени, подложки за повиване и 150 HiPP комплекта


Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти HiPP за поне 14.99 лв. от магазини Лили и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Правила

Кампанията се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД. Участващи продукти могат да бъдат закупени и онлайн на сайта https://shop.lillydrogerie.bg/ .

В Кампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 1 септември 2023 г. и пребивава на територията на Република България и е изпълнило условията на Кампанията, описани по-долу:

– Закупило е продукт/продукти с марка HiPP (с изключение на изброените по-долу храни за кърмачета и специализирани формули) на минимална стойност от 14,99 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, в рамките на една покупка, независимо от неговия/техния вид, разновидност и грамаж,от участващите обекти, упоменати в чл. 2 на настоящите правила и/или онлайн на https://shop.lillydrogerie.bg. Продуктите HiPP храни за кърмачета и специализирани формули, които не участват в настоящата кампания са:

    HiPP 1 БИО КОМБ-К МЛ. ЗА КЪРМАЧЕТА 300г
    HiPP 1 БИО КОМБИОТИК МЛ. ЗА КЪРМАЧЕТА 800г
    HiPP 1 БИО КОМБ-К МЛ. ЗА КЪРМАЧЕТА 350г
    HiPP КОМБИОТИК ХИПОАЛ. МЛ.ЗА КЪРМАЧETA 350г
    HiPP АНТИРЕФЛУКС МЛЯКО 600г
    HiPP КОМФОРТ МЛЯКО 600г
    HiPP ОРГАНИК 1 МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА 600г
    HiPP1 БИО КОЗЕ МЛЯКО

– Регистрирало се е на https://hb-promo.com, като регистрацията включва: посочване на две имена, имейл адрес и телефонен номер;

– Посочване на номер на касова бележка за направена покупка и качване на снимка на касовата бележка.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД и служители на „Лили Дрогерие” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Участващите продукти са: всички продукти с марка HiPP (с изключение на описаните по-горе храни за кърмачета и специализирани формули) независимо от техния вид, разновидност и грамаж, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД и предлагани в участващите търговски обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД и онлайн на https://shop.lillydrogerie.bg.

Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка HiPP (с изключение на описаните по-горе храни за кърмачета и специализирани формули) на минимална стойност от 14,99 лв /четиринадесет лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС в рамките на една покупка, независимо от неговия/техния вид, разновидност и грамаж, от участващите обекти, посочени в чл.2 от настоящите Официални Правила и/или онлайн на https://shop.lillydrogerie.bg, има право да се регистрира на сайта https://hb-promo.com, като следва стъпките, описани в чл. 4 по-горе и по този начин може да участва за спечелването на една от следните награди:

HiPP Дървен скутер, HiPP Чанта за пелени, HiPP Подложка за повиване, HiPP комплект, съдържащ HiPP Комплект калъф за лъжици, HiPP Лъжичка за пауч и HiPP Клипс. Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация. В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените задължителни полета, което не може да го допусне до регистрация.

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

За всяка извършена покупка на участващ/и продукт/и, за която има отделна касова бележка, участникът е необходимо отново да изпълни стъпките на чл. 4 по-горе, а именно: да въведе две имена, имейл адрес и телефон, както и да посочи номер на касова бележка за направена покупка и да качи на снимка на касовата бележка. За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях. В платформата няма да бъдат допускани за участие касови бележки с едни и същи номера, както и касови бележки, от които не е видно вида/ наименованието на закупения продукт, търговския обект, от който е закупен и датата на закупуване. В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

В случай, че участник закупи участващ продукт/продукти онлайн на последния ден от периода на Кампанията, а именно 30.09.2023 г. и за да участва в Кампанията, то той при регистрацията си за участие в Кампанията е необходимо да качи снимка на потвърждението на онлайн поръчката, ако не разполага все още с издаден касов бон. В случай, че участник, който е прикачил потвърждение на онлайн поръчка бъде изтеглен като печеливш участник, то той следва да изпрати снимка и на получения в последствие за поръчката касов бон, като снимката се изпраща в отговор на имейла на организатора, с който се уведомява, че участникът е печеливш.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност на даден участник да участва в Кампанията поради настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност на търговеца, опериращ онлайн на сайта https://shop.lillydrogerie.bg, да достави поръчания продукт/продукти.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в Кампанията с различни касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез система на случаен принцип на 05.10.2023 г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея, не бъде намерен, за да му бъде връчена и/или в случай, че е налице невъзможност да се установи връзка със спечелилите участници в рамките на до 3 /три/ от получаване на уведомлението от Организатора, че съответното лице е спечелил участник. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената дата за теглене на печелившите участници се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Телефонните номера на печелившите участници ще бъдат публикувани на https://hb-promo.com в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.  Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл. 2 по-горе и/или онлайн на https://shop.lillydrogerie.bg, са:

HiPP Дървен скутер – 1 брой

HiPP Чанта за пелени – 1 брой

HiPP Подложка за повиване – 5 броя

HiPP Комплект – 150 броя, като един комплект съдържа:

            1 брой HiPP Комплект калъф за лъжици

            1 брой HiPP Лъжичка за пауч

            1 брой HiPP Клипс

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара