Спечелете 3 броя iPhone 14 Pro и 200 ваучера по 100 лв. за eMAG

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 8 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка за поне 29.99 на продукт от eMAG и плащане с Visa карта.

Пълни правила:

🎉 Големи новини от eMAG и Visa! 🎉

Пазарувай сред разнообразието от оферти в eMAG, плати с твоята Visa карта и може да спечелиш страхотни награди! 🌟

📱 3 късметлии ще се сдобият с нов iPhone 14 Pro!
💳 И още 200 късметлии ще получат ваучери за пазаруване в eMAG на стойност 100 лв.
🛍️ Ако вече имаш запазена Visa карта, единственото условие е да платиш с нея поръчка за минимум 29.99 лв. и вече си участник в томболата. 🎁

В тази кампания могат да участват всички пълнолетни физически лица, които към началото на
кампанията отговарят на следните условия:
а). имат акаунт в eMAG;
б). Имат/използват карта Visa, наричанана по-долу “Картата”;
в). Картата Visa е запазена в акаунта им в еМАГ
и извършат поръчка с нея през акаунта, в която тя е запазена, на стойност над 29.99 лв. /двадесет
и девет лева и деветдесет и девет стотинки/

За да се включи в Играта, всеки участник на Платформата трябва да изпълни следните условия:
- да направи поръчка на стойност над 29.99 лв., заплатена с Картата Visa запазена в акаунта му в
еМАГ, съгласно указанията в настоящия правилник („Поръчката“);
- Поръчката следва да бъде направена в периода на провеждане на Играта, посочен в т. 2.1 с карта Visa, издадена преди 11.09.2023г., на територията на България. Поръчки извършени с Карти Visa, които са издадени в други държави, няма да могат да участват в Играта;
- участникът следва да плати поръчката си и да не упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние на по-късен етап;
- поръчката да не бъде анулирана или участникът да не се откаже от договора, сключен от
разстояние;
- един участник може да участва с повече от една Поръчка, но може да спечели НЕ повече от една награда.
- участието в Играта е обвързано с покупка

Продуктите в Поръчката следва да отговарят на следните условия:
- да не е разопакован;
- да се предлага от eMAG, т.е. да не е купен от друг търговец (маркетплейс продавач).

Всяко лице, имащо право на участие, което е изпълнило всички условия на т. 4.1 и 4.2 от
настоящите правила, ще се включи в томбола за изтегляне на печеливш участник. Томболата ще се проведе с помощта на платформата https://www.randomwinners.com, без за това да се използват
каквито и да е лични данни на участниците. Тегленето ще се извърши на база на номерата на
поръчките, които участниците са направили по време на Играта и които отговарят на условията й.

Организаторът ще обозначи всяка участваща поръчка с отделен номер, различен от номера й в
платформата на и тегленето ще се извърши измежду тези новосъздадени номера.

Тегленето на томболата ще се извърши до 20.10.202321 г.

Всеки от направилите Поръчки ще има възможност да спечели една от следните видове
награди:

1. 200 ваучера по 100 /сто/ лв., който може да с изплозва при последващо пазаруване на платформата

2. 3 телефона Смартфон Apple iPhone 14 Pro, 128GB, 6GB RAM, 5G

Един участник не може да спечели повече от една награда независимо колко Поръчки е
направил.

Стойността на всички или повечето от наградите е над 100 (сто) лева. С оглед на това и съгласно
разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), доходът от
такава награда се счита за облагаем, като задължение на печелившите е сами да декларират и да
внесат за своя сметка дължимия авансов данък в размер на 10% върху дохода (стойността) на
наградата.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРА
1. Ваучерът не може да бъде заменян за паричната му стойност.
2. Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.
3. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова
поръчка на указаното за това място в Платформата
4. Ако покупката, към която се прилага ваучера е на по-висока стойност от тази на ваучера, то
разликата следва да се доплати от участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.
5. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата. Ако
поръчката, към която спечелилият желае да приложи ваучера се направи в шоурум на еМАГ, то той следва да има активен акаунт в еМАГ, да предостави на консултантите в шоурума и-мейла си, за да може новата поръчка да се направи през акаунта му и към нея да се приложи ваучера.
6. Ваучерът не може да се дели и е възможно да се използва само за една поръчка. Ваучер,
получен в резултат на провеждане на Играта не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер или пък код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.
7. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка през Платформата в периода от 21.10
до 21.11.2023г. с изключение на периода на кампанията Черен петък.
8. Ваучерът ще бъде изпратен по електронен път на и-мейл адреса на участника, с който той е
регистрирал акаунта си в Платформата, от който акаунт е била направена Поръчката. 

Всяка от предметните награди ще бъде изпратена на спечелилия участник за сметка на
Организатора.

За целта след изтеглянето на печелившите участници Организаторът ще се свърже с тях по и-
мейлът, чрез който е регистриран акаунта им в Платформата, за да им съобщи, че са спечелили
награда, да поиска потвърждение от тях, че желаят да я получат и да му предоставят информация
за адреса, до който да бъде изпратена спечелената награда. Това може да е домашен или служебен адрес.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара