Спечелете таблети, безжични слушалки, смарт часовници, шапки и топки от чипс Patos

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка на промоционална опаковка чипс Patos.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България и в нея могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18 годишна възраст, с изключение на служителите на „ШУГАРЛЕНД“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 20 таблета андроид 12; 100 бр. безжични слушалки; 100 смарт часовника; 5000 шапки, 3000 топки и 749 000 бр. чипс Patos 27 гр.

Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на чипс Patos с промоционална лента.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила трябва да купи чипс Patos с промоционална лента, комуникираща промоцията, да отвори чипса и да провери от талона, намиращ се в чипса, дали печели.

Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.

В случай, че надписът върху талона е „Поздравления спечелихте топка“, „Поздравления спечелихте шапка“, „Поздравления спечелихте Patos 27 gr“, участникът трябва да отиде до касата на магазина, да покаже печелившия талон и в рамките на 10 дни да се върне да получи наградата. Наградата се получава след предоставяне на талона за спечелената награда.

В случай, че надписът върху талона е „Поздравления спечелихте таблет 10“, „Поздравления спечелихте слушалки“ или „Поздравления спечелихте смарт часовник“ , участникът трябва да изпрати данни за доставка на office@sugarlandbg.com или да изпрати снимка на талона по вайбър на телефон +359 877 158 189 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни от подаване на данните за доставка от страна на печелившия. Куриерската услуга е за сметка на Организатора. В случай, че печелившия участник не бъде открит на адреса, същият в рамките на 10 дни ще получи допълнително обаждане от куриерската фирма с допълнителни инструкции относно получаването на наградата. След изтичането на този срок участникът губи правото си да получи наградата си.

Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност и предоставяне на талона за спечелената награда и подписване на приемо-предавателен протокол.

В случай че от магазин откажат предаването на награда, въпреки надлежно представения талон, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на телефон +359 877 158 189 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на магазина, допълнителна информация, както и координати за контакт.

Post a Comment

По-нова По-стара