Спечелете прахосмукачки Dyson, слушалки Beats и 100 ваучера по 100 лв. за eMAG

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 20 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Pro Plan на Purina за поне 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда на национално ниво в Зоо магазини на територията на Република България.

В Играта участват сухи храни за котка и куче на Pro Plan® под търговската марка Purina®, предлагани на територията на България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 10 (десет) вертикални прахосмукачки Dyson V8 Absolute, 35 (тридесет и пет) Аудио слушалки Beats Solo3/Black, 100 електронни ваучера от еМАГ, всеки ваучер на стойност 100лв с ДДС

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти Purina® Pro Plan® на стойност над 10 лв с ДДС. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1). В следствие на покупката, участникът получава касов бон на касата на търговския обект, който му дава право да участва в „Играта“, В играта се участва с касов бон, който потребителят получава при покупка на избран от него продукт.

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон, номер и снимка на касовия бон на интернет адрес:  www.nestle.bg/bg/igri-s-nagradi („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ касов бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти Purina® Pro Plan®, организирана в периода 20.09.2023 г. - 20.10.2023 г.

Касовият бон може да се регистрира 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител има право на неограничен брой участия с различни касови бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните касови бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани касови бонове, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23:59ч. на 20.10.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 145 (сто четиридесет и пет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите. Първо ще бъде изтеглени десет участника, които ще спечелят вертикална прахосмукачка Dyson V8 Absolute , след което тридесет и пет спечелили аудио слушалки Beats Solo3/Black, след което сто спечелили ваучер на стойност 100лв с ДДС, накрая десетте резервни участници.

Печелившите номера на касови бонове и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  25.10.2023 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора чрез куриер „Еконт Експрес“ на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистрирана и изтеглен като печеливш касов бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата и декларация по чл. 9 (3), по-долу.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара