Спечелете 1000 ваучера на стойност 50 лева за пазаруване в Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 17 септември 2023

Как се участва:

Чрез активиране на купон в Kaufland Card и покупка на определени артикули.

Пълни правила:

Игра с награди "Купон за първия учебен ден"

В периода от 28.08.2023 г. до 17.09.2023 г. активирай и използвай поне един от обозначените в приложението K-App седем (7) купона със син текст „Активирай за участие в играта ”, като сканираш своята Kaufland Card.

Наградите, които можеш да спечелиш:

    Един от 1000 ваучера на стойност 50 лева за многократно пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на страната.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта, желаещите трябва да активират и използват поне един от обозначените седем (7) купона със син текст „Активирай за участие в играта ”, като сканират своята Kaufland Card в периода 28.08.2023г. – 17.09.2023г.

Използването на повече от един от обозначените купони не носи допълнителен шанс за участие в играта.

За участие в играта, желаещите трябва първоначално да активират поне един от обозначените седем (7) купона със син текст „Активирай за участие в играта ”, да закупят артикула с активиран купон, след което да използват своята физическа карта, като я сканират на каса или да отворят приложението на Kaufland, да кликнат върху секцията „Kaufland Card“ и сканират своята дигитална карта на каса.

Всеки участник, в рамките на Играта, има възможност да спечели само една от обявените в чл. 4 награди.

Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в периода между 18.09.2023 г. и 21.09.2023 г. от независим екип на Kaufland в Германия.

Участниците, спечелили един от ваучерите за пазаруване на стойност 50 лв. ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане (от телефонен номер +359892654165) или по e-mail (от e-mail office@fieldteam.bg), в случай че са предоставили такъв, до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници, спечелили ваучер за пазаруване, ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт, посредством външен партньор на Организатора – Фийлд Тийм ЕООД, ЕИК 205766631, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. 

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с ЕДИН резервен Участник за всеки участник, с който не е успял да осъществи контакт.

Участниците, спечелили награда, ще я получат по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да покаже своята Kaufland Card карта и да подпише приемо-предавателен протокол и обратна разписка, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара