Спечелете 5 ваучера по 400 лв. за почивка и 300 лимитирани тениски от Загорка

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Надежда С.
Силвия Л.
Ненко М.
Луиза А.
Павлина Ж.

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или покупка на продукти Загорка за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за целия период на играта са:

Награди, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА на продукти „Загорка“ на стойност минимум 2 лева -

300 броя Тениски с лимитиран дизайн в размери – XS, S, M, L, XL

Награди, които  НЕ СА ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА:

5 броя двойни ваучери за Уикенд в България, всеки от които на стойност 400 лв.

Участието в Механика 1 на Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-долу.

Продукти, даващи право на участие в Играта:
     
Загорка Специално стъклена бутилика за многократна употреба - 330 мл
Загорка Специално стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Загорка Ретро стъклена бутилка за многократна употреба - 500 мл
Загорка Специално кен - 500 мл
Загорка 0.0 кен
Загорка Специално Пластмасова бутилка
Загорка Специално Пластмасова бутилка
Наливна Загорка Специално
 
Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да закупи по време на Срока на Играта някой от продуктите, изброени в т. 11.1. по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 2,00 лв., регистрирана на една касова бележка.

2.  Да запази и регистрира касовата бележка на www.zagorka.bg/specialno, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес. Да избере един от 6 (шест) дизайна на лимитирана тениска, като посочи и размер, да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Загорка за минимум 2,00 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

3. Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка Загорка за минимум 2,00 лв., за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:

    300 броя Тениска с лимитиран дизайн

Един участник може да спечели само една награда от Играта, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.4.1 по-долу.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Загорка), касовата бележка се счита за невалидна. Един участник може да регистрира до 20 бележки в рамките на 24 часа.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

След попълване на всички задължителни полета, качване на снимка на касовата бележка за покупка, която отговаря на условията на т. 11.2. и натискане на бутона „РЕГИСТРИРАЙ СЕ“, на екрана на участника ще бъде визуализирано съобщение с текст дали регистрацията е печеливша, както и с инструкции за получаване на наградата.

Организаторът си запазва правото да не връчи наградата на участник, който е получил съобщение, че печели, в случай че регистрираната покупка не отговаря на настоящите Правила. При тези хипотези наградата се връща за разпределение на случаен принцип сред останалите участници.

Организаторът ще обяви победителите като публикува техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри на сайта в сайта www.zagorka.bg/specialno, не по-късно от 5 работни дни от края на Играта.

Участието в томбола за награда „Уикенд за двама в България“ е индивидуално и не обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-горе.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо да посети www.zagorka.bg/specialno, да предложи следващ град (различен от градовете, в които Организатора вече е извършил/планирал да извърши облагородяване – Плевен, Силистра, Велико Търново, Добрич и Балчик), в който Организаторът да извърши облагородителни дейности, като попълни и двете си имена, телефон за контакт и е-мейл адрес.

Тегленето на участниците, спечелили наградата „Уикенд за двама в България“, ще бъде на 05.10.2023г Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано. Организаторът ще обяви победителите като публикува техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри на сайта в сайта www.zagorka.bg/specialno, не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене – 12 октомври 2023 г.

За наградата „Уикенд за двама в България“ ще бъдат изтеглени 2 резервни печеливши. Резервните печеливши ще бъдат обявени по реда на т. 12.2.

Спечелилите награда лимитирана тениска ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет)  дни от края на Играта. При доставка на наградата участникът трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилите Уикенд за двама в България ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. При отказ да бъдат предоставени тези лични данни, Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградата Уикенд за двама в България за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 16.10.2023г.

Участниците, спечелили двоен ваучер за Уикенд за двама в България, ще получат по два ваучера на стойност 200лв. всеки за пътуване на територията на Република България, което следва да резервират през туроператора „Хепи Тур Груп“ ЕООД, ЕИК 202187369, седалище и адрес на управление – бул. „Никола Вапцаров“ № 35, Бизнес център „Лозенец“ ет. 6, офис №6-А, гр. София. Ваучерите следва да се използват до изтичане срока на тяхната валидност. Ваучерът покрива стойността на настаняването в избрания от всеки печеливш участник обект, но не и разходите за пътуване и транспорт от и до желаната дестинация.

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара