Спечелете 150 плажни кърпи, 250 бутилки Frutino и 100 шапки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 септември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Frutino за поне 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да се включат в Кампанията, участниците трябва да закупят в периода на кампанията (15.08 – 15.09.2023г.) продукти от марката Фрутино на стойност минимум 10лв., без значение от вкус/вид и след това да регистрират в периода на кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като попълнят регистрационната форма на уебсайта www.frutino.bg, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия;
(*) Електронен адрес;
(*) Телефонен номер;
(*) Код на касовата бележка;
(*) Дата на издаване на касовата бележка;
(*) Отбележат вида на закупения артикул;
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието в Играта.

В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации, но едно и също лице има право да спечели само една от наградите за периода на цялата игра.

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на списъка с печеливши и да ги представят на Организатора при поискване, за да удостоверят покупката, съставляваща изпълнението на условието за спечелване на награда.

За целите, периода и сроковете на Играта Организаторът има право да поиска всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващия/ите продукт/и, както и доказателство за притежанието й в оригинал.

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Играта. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Играта.

Ако в тегленето на наградите една и съща касова бележка е регистрирана от двама или повече участници, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организатора ще се свърже с Участниците, регистрирали съответната касова бележка, на посочените от тях електронен адрес. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, всеки от тях ще трябва да предостави доказателство за наличието на оригинал на касовата бележка и автентичност на съответната й регистрацията:

(i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след осъществения контакт по цитираната ситуация или

(ii) чрез изпращане, за сметка на Организатора, на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт, по куриер до адреса, посочен в началото на настоящите Общи условия. След извършване на проверката Организаторът връща оригинала на касовата бележка на подателя, на адреса, от който е изпратена.

Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

Продуктите, участващи в Кампанията/Играта, са както следва:

    Frutino Шприц Шардоне Праскова и Манго 0,75L
    Frutino Совиньон Блан Киви и Маракуя 0,75L
    Frutino Пино Гриджо Мента и Лайм 0,75L
    Frutino Шардоне Праскова и Манго 0,75L
    Frutino Розе Ягода и Малина 0,75L
    Frutino Розе Вишна и Нар 0,75L
    Frutino Розе Диня и Мента 0,75L
    Frutino Мерло Боровинка и Малина 0,75L
    Frutino Сира Слива и Смокиня 0,75L
    Frutino Шардоне Праскова и Манго 0,375L
    Frutino Шардоне Праскова и Манго 0,375L
    Frutino Розе Ягода и Малина 0,375L
    Frutino Мерло Боровинка и Малина 0,375L

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „FRUTINO “ и са се регистрирали успешно  на www.frutino.bg, имат възможност да участват в жребий, който на произволен принцип определя печеливши участници. Жребият се провежда в срок до 2 работни дни след изтичане периода на Играта. Списъкът с изтеглените печеливши ще бъде публикуван на електронната страница – www.frutino.bg. в същия срок. За описаните действия се съставя протокол, който се подписва от най-малко двама представители на Организатора.

Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено до два работни дни след изтичане периода на играта, т.е. до 19.09.2023г.,вкл.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник. За избягване на всякакви недоразумения – един участник има право да получи само една награда в хода и за периода на цялата Игра.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІV от настоящите Общи условия („печеливш участник”) имат право да получат една от следните награди:

- 250бр. Frutino бутилка 0,750мл. , независимо от вкуса;
- 150бр. плажни кърпи Frutino;
- 100бр. шапки с козирка Frutino.

    Печелившите участици се уведомяват чрез e-mail и/или телефонно обаждане в срок до 48 (четиресет и осем) часа, след като е поместен Списъкът с печелившите на електронната страница, съгласно Раздел ІV.

Изтеглен печеливш участник, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес frutinopromo@domaineboyar.com в срок до 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако печелившият участник откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организатора е-mail в срок от 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтеглен резервен печеливш участник.

След уведомлението, изтегленият печеливш участник трябва да потвърди измежду един от следните начини на получаване на наградата:

По куриер за сметка на Организатора. В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието за което, изтегленият печеливш участник следва да потвърди изрично.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара