Спечелете ваучер за 500 лв. и 10 ваучера по 200 лв. от eMag

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 юли 2023

Как се участва:

Чрез поръчка от eMag за поне 19,99 лв и доставка до EasyBox.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник на Платформата трябва да изпълни следните условия:
- да направи поръчка на продукт(-и), съгласно указанията в настоящия правилник („Поръчката“);
- Поръчката следва да бъде направена в периода на провеждане на Играта, посочен в т. 2.1;
- Поръчката следва да бъда заявена за доставка до EasyBox;
- участникът следва да плати поръчката си и да не упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние на по-късен етап;
- поръчката да не бъде анулирана или участникът да не се откаже от договора, сключен от
разстояние;
- един участник може да участва с повече от една Поръчка, но може да спечели НЕ повече от една награда.
- Поръчка, направена в шоурум на еМАГ може да участва само, ако участникът я регистрира през акаунта си в www.emag.bg, за което може да му съдействат и служителите в шоурума. За целта участникът следва да знае и-мейл адреса и паролата си към този акаунт. За избягване на всякакво съмнение купувачът няма да участва в Играта, ако вземе поръчания продукт на място от съответния шоурум, а не го поръча чрез доставка до EasyBox.

Продуктът(-тите) в Поръчката следва да отговаря на следните условия:
- да е възможно да бъде доставен до EasyBox, т.е. размерите, тежестта му да допускат това и на
продуктовата страница на Платформата да е отбелязано, че той може да бъде доставен до EasyBox;
- Поръчката да е на стойност над 19,99 лв. и всички продукти в нея трябва отговарят на условията за доставка до EasyBox;
- ако Поръчката съдържа продукти, предлагани от различни търговци на Платформата, , независимо дали това е eMAG или друг маркеплейс търговец (маркетплейс продавач), стойността на продуктите на поне един от тях трябва да е над 19,99 лв.

Всяко лице, имащо право на участие, което е изпълнило всички условия на т. 4.1 и 4.2 от
настоящите правила, ще се включи в томбола за изтегляне на печеливш участник. Томболата ще се проведе с помощта на платформата https://www.randomwinners.com, без за това да се използват
каквито и да е лични данни на участниците. Тегленето ще се извърши на база на номерата на
поръчките, които участниците са направили по време на Играта и които отговарят на условията й.

Организаторът ще обозначи всяка участваща поръчка с отделен номер, различен от номера й в
платформата на и тегленето ще се извърши измежду тези новосъздадени номера.

Тегленето на томболата ще се извърши на 07.08.2023 г.

За всяка награда ще се изтегли по един печеливш, както и двама души като резерви.

Всеки от направилите Поръчки ще има възможност да спечели една от следните видове
награди:

1. ваучер на стойност 200 лв. - 10 броя
2. ваучер на стойност 500 лв. - 1 броя

Един участник не може да спечели повече от една награда независимо колко Поръчки е
направил.

След спечелването на ваучера и преди получаването му, спечелилите Участници трябва да
изпратят своите три имена и ЕГН на contest@emag.bg, за да може Организаторът да внесе
дължимите данъци за получените награди. За целта ще получат мейл от еМАГ, с който ще им бъде съобщено, че са спечелили ваучер и следва да предоставят въпросните данни. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил Награда участник, ще бъде единствено и само за целите на счетоводното и данъчно отчитане съгласно приложимото законодателство .

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРА
1. Ваучерът не може да бъде заменян за паричната му стойност.
2. Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.
3. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова
поръчка на указаното за това място в Платформата.
4. Ако покупката, към която се прилага ваучера е на по-висока стойност от тази на ваучера, то
разликата следва да се доплати от участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.
5. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата. Ако
поръчката, към която спечелилият желае да приложи ваучера се направи в шоурум на еМАГ, то той следва да има активен акаунт в еМАГ, да предостави на консултантите в шоурума и-мейла си, за да може новата поръчка да се направи през акаунта му и към нея да се приложи ваучера.
6. Ваучерът не може да се дели и е възможно да се използва само за една поръчка. Ваучер,
получен в резултат на провеждане на Играта не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер или пък код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.
7. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка през Платформата в периода от
10.08.2023 до 31.08.2023 г. Ваучерът не може да се прилага по време на кампанията Черен петък.

Ваучерът ще бъде изпратен по електронен път на и-мейл адреса на участника, с който той е
регистрирал акаунта си в Платформата, от който акаунт е била направена Поръчката. Печелившият участник следва да потвърди, че желае да получи наградата и предостави трите си имена и единния си граждански номер, за да може Организаторът да изпълни законовото си задължение да уведоми Националната агенция по приходите за предоставената наградата. За целта участникът ще получи и-мейл, с който еМАГ ще помоли за такова потвърждение и съответните данни.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара