Спечелете 20 ваучера по 1000 лв. за магазини Bike Center

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

0885 294 XXX
0894 509 XXX
0898 736 XXX
0877 372 XXX
0895 506 XXX
0988 377 XXX
0898 894 XXX
0876 752 XXX
0877 161 XXX
0876 900 XXX
0876 497 XXX
0885 823 XXX
0886 266 XXX
0887 203 XXX
0887 398 XXX
0887 534 XXX
0888 523 XXX
0888 948 XXX
0988 940 XXX
0876 035 XXX

Как се участва:

Чрез покупка на продукти 7DAYS от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на търговските обекти на Kaufland в Република България.

Продукти, участващи в Промоцията (Играта) : продукти 7DAYS, независимо от вида и грамажа, закупени от търговски обект на Kaufland България. Продукти, закупени от други търговски обекти не участват в Промоцията (Играта).

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Потребителят трябва да закупи продукти 7DAYS, независимо от вида и грамажа без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката от Kaufland България. Необходимо условие е закупените продукти 7DAYS e да бъдат вписани в касова бележка, издадена от Kaufland България.

    Стъпка 2: Да регистрира стойността на закупените продукти 7DAYS, датата и номера от касовата бележка на интернет страницата https://www.go.7days.com

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе УНП или номер от касовата бележка, издадена от Kaufland България
        да въведе общата сума от закупените продукти 7DAYS
        да въведе датата от касовата бележка, която трябва да съвпада с периода на Промоцията
        да отбележи, че не е робот
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията (Играта), както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.go.7days.com 

    Стъпка 3: Общата сума от закупените продукти се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си за наградата ваучер на стойност 1000лв. за Bike Center. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с натрупаните към момента точки, след което ще види съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.

Награди:

Ваучер на стойност 1000лв. за Bike Center 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Награда“) - за възможност да спечели Награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа необходимия брой от 1000 точки поне веднъж. Тегленето за наградите се извършва след края на Промоцията, на 07.08.2023 г. сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки, потребителят веднага разбира колко пъти участва в тегленето на награда (с натрупване).

    Ако потребителят има повече от необходимия брой точки за натрупване за Награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

    Например: Потребителят вече има 900 точки за Награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 2.50 лв. (250 ст. = 250 точки) за Награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда и ще има още 150 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Награда.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.

Тегленето на печелившите за Награда ще се извърша от тричленна комисия, която ще използва специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който ще определя печеливши номера на случаен принцип измежду всички участници регистрирали успешно необходимия брой точки за Награда. Тегленето ще се извърши на 07.08.2023 г., а обявяването им на https://www.go.7days.com ще се извърши до 5 работни дни след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Датата, на която трябва да бъдат изтеглени печелившите за Награда е 07.08.2023 г.

Един участник може да спечели само една награда за периода на Промоцията (Играта).

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите награда да предоставят име, презиме, фамилия и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ХАРТИЕНАТА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова бележка или показването на дигиталното й копие в приложението Kaufland, както и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 6 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара